/ ข้อมูลวางแผนเที่ยว / วิธีการเดินทาง

รวมข้อมูลการเดินทางของ Suyeong-gu

ประเทศเกาหลีมีระบบขนส่งสาธารณะที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยเฉพาะในเขตตัวเมืองและระหว่างเมืองต่างๆ โดยมีเครือข่ายกระจายครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั้งรวดเร็ว สะดวก และปลอดภัย

การเดินทางมาที่เกาหลี

วิธีการเดินทางทั้งหมดของโซล

โซล(Seoul)เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ มีสนามบินหลักๆอยู่ที่อินชอนที่ห่างจากตัวเมืองประมาณ…

ตั๋วและบัตรส่วนลดต่างๆของโซล

บัตรหลักที่สำคัญที่สุดในการเดินทางในโซลคือ บัตร T-Money ที่เป็นบัตรแบบเติมเงินใช้ได้กับรถไฟใต้ดิน,…