/ เที่ยว / พิพิธภัณฑ์
พิพิธภัณท์ประวัติศาสตร์โซล Seoul Museum History

พิพิธภัณท์ประวัติศาสตร์โซล Seoul Museum History

พิพิธภัณท์ประวัติศาสตร์โซล(Seoul Museum History) เป็นสถานที่สำคัญ ที่จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชองกรุงโซล…

trickeye-museum ฮงแด
ไอซ์ แกลลอรี่ - Seoul Ice Gallery

พิพิธภัณท์หมู Pig Museum

พิพิธภัณท์หมู (Pig Museum, 돼지박물관(돼지보러오면돼지)อยู่ที่เขต Icheon จังหวัด Gyeonggi-do เป็นพิพิธภัณท์หมูแห่งแรกของเอเชียและเป็นเพียงแห่งเดียวในเกาหลี…

ศาลาอนุสรณ์แม่น้ำฮันกัง Hangang River Culture Pavilion

ศาลาอนุสรณ์แม่น้ำฮันกัง (Hangang River Culture Pavilion, 한강문화관)เป็นพิพิธภัณท์เพื่อให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์แม่น้ำสายหลักทั้ง…

พิพิธภัณท์จังหวัดเคียงกิโด Gyeonggi Provincial Museum

พิพิธภัณท์จังหวัดเคียงกิ (Gyeonggi Provincial Museum, 경기도박물관)สร้างขึ้นเพื่อบอกเล่าเรื่องราวและอนุรักษ์ความเป็นจังหวัดเคียงกิโดเอาไว้…

พิพิธภัณท์ศิลปะ เคียงกิ Gyeonggi Museum of Modern Art

พิพิธภัณท์ศิลปะ เคียงกิ (Gyeonggi Museum of Modern Art, 경기도미술관)เป็นพิพิธภัณท์ศิลปะประจำจังหวัดเคียงกิโด(Gyeonggi-do)ที่เปิดเมื่อปี…

พิพิธภัณท์ ชูซะ Chusa Museum

พิพิธภัณท์ ชูซะ (Chusa Museum, 추사박물관)เป็นพิพิธภัณท์ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับนักเขียนชื่อดังของยุคที่ชื่อ Kim…

สมาคมบ้านเกาหลี Korean Traditional House Association

สมาคมบ้านเกาหลี (Korean Traditional House Association, 한국전통가옥협회)เป็นสมาคมไม่แสวงหาผลประโยชน์ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบ้านเกาหลีแบบโบราณดั้งเดิม…

พิพิธภัณท์การศึกษา ด็อกโปจิน Deokpojin Museum of Education

พิพิธภัณท์การศึกษา ด็อกโปจิน(Deokpojin Museum of Education, 덕포진교육박물관)เป็นพิพิธภัณท์ที่จัดแสดงเกี่ยวกับการศึกษาในสมัยก่อน…

พิพิธภัณท์นวัตกรรมซัมซุง Samsung Innovation Museum

พิพิธภัณท์นวัตกรรมซัมซุง (Samsung Innovation Museum หรือ SIM, 삼성이노베이션뮤지엄)เป็นพิพิธภัณท์ที่เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี…

พิพิธภัณท์ ถ้ำควังเมียง Gwangmyeong Cave

พิพิธภัณท์ถ้ำควังเมียง(Gwangmyeong Cave, 광명동굴)เป็นเหมืองถ่านหินเก่าในสมัยที่เกาหลีอยู่ใต้อาณานิคมของญี่ปุ่น…

พิพิธภัณท์เด็ก ประจำจังหวัดเคียงกิ Children’s Museum

พิพิธภัณท์เด็ก เคียงกิ (Gyeonggi Children's Museum, 경기도어린이박물관)เป็นพิพิธภัณท์แห่งแรกในเกาหลีที่สร้างขึ้นเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ให้กับเยาวชนโดยเฉพาะ…

พิพิธภัณท์บ้านสุขา แฮวูแจ Haewoojae Museum

พิพิธภัณท์บ้านสุขา แฮวูแจ (Haewoojae Museum, 해우재)มีอาคารจัดแสดงหลักที่มีลักษณะของโถ้ส้วม…

พิพิธภัณท์เครื่องดนตรีโลก Museum of Musical Instruments

พิพิธภัณท์เครื่องดนตรีโลก (Museum of Musical Instruments of the World, 세계민속악기박물관)เป็นพิพิธภัณท์แห่งแรกในเกาหลีที่สะสมเครื่องดนตรีจากทั่วโลกมากถึง…

พิพิธภัณท์ พิน็อคคิโอ Pinocchio Museum

พิพิธภัณท์ พิน็อคคิโอ (Pinocchio Museum, 피노키오 뮤지엄)จัดแสดงเกี่ยวกับนิทานเรื่อง Pinocchio โดย…

พิพิธภัณท์ ซุวอน ฮวาซอง Suwon Hwaseong Museum

พิพิธภัณท์ ซุวอน ฮวาซอง (Suwon Hwaseong Museum, 수원화성박물관)จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับข้องกับ…

สวนเครื่องปั้นเคลือบเผา Gwangju Gonjiam Ceramics Park

สวนเครื่องปั้นเคลือบเผา (Gwangju Gonjiam Ceramics Park, 광주 곤지암도자공원)เป็นสวนที่มีรูปแบบที่การใช้ผลงานเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องเคลือบดินเผามาเป็นธีมหลัก…

พิพิธภัณท์มรดกทางการเกษตร Gapyeong Agricultural Museum

พิพิธภัณท์มรดกทางการเกษตร(Agricultural Heritage Museum, 가평현암농경유물박물관) อยู่ที่เขต Gapyeong Hyunam จังหวัด เคียงกีโด…

สวนรุกขชาติ และพิพิธภัณท์ป่าไม้แห่งชาติ Gwangneung Forest KNA

สวนรุกขชาติ และพิพิธภัณท์ป่าไม้แห่งชาติ(Korea National Arboretum and Forest Museum, Gwangneung Forest, KNA, 국립수목원…