/ เที่ยว / พิพิธภัณฑ์
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเกาหลี

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเกาหลี National Folk Museum

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเกาหลี National Folk Museum of Korea (국립민속박물관) คือสถานที่จัดแสดงเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งประดิษฐ์…

พิพิธภัณฑ์กิมจิ
โรงเบียร์ ซัม แฮ
พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติเกาหลี

พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติเกาหลี National Palace Museum of Korea

พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติเกาหลี National Palace Museum of Korea (국립고궁박물관) เป็นสถานที่จัดแสดงโบราณวัตถุและประวัติศาสตร์ของราชวงศ์โซซอน…

ดงแดมุนสวนประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

สวนประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม Dongdaemun History Museum

สวนประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทงแดมุน Dongdaemun history museum (동대문역사문화공원) เป็นทั้งสวนสาธารณะและสถานที่รวบรวมวัฒนธรรมความเป็นมาของเกาหลีใต้และซากปรักหักพังโบราณที่ขุดพบเจอตอนก่อสร้างสวนสาธารณะแห่งนี้…

พิพิธภัณท์ประวัติศาสตร์โซล Seoul Museum History

พิพิธภัณท์ประวัติศาสตร์โซล Seoul Museum History

พิพิธภัณท์ประวัติศาสตร์โซล(Seoul Museum History) เป็นสถานที่สำคัญ ที่จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชองกรุงโซล…

trickeye-museum ฮงแด

พิพิธภัณฑ์สามมิติฮงแด Trickeye museum

Trickeye เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังที่จัดขึ้นแบบพิพิธภัณฑ์แกลเลอรี่ศิลปะและภาพวาด…

ไอซ์ แกลลอรี่ - Seoul Ice Gallery

ไอซ์ แกลลอรี่ – Seoul Ice Gallery

ไอซ์ แกลลอรี่ - Seoul Ice Gallery (아이스갤러리) แกลลอรี่น้ำแข็งที่ภายในจะมีรูปปั้นแกะสลักที่ทำจากน้ำแข็งทั้งหมด…

พิพิธภัณท์หมู Pig Museum

พิพิธภัณท์หมู (Pig Museum, 돼지박물관(돼지보러오면돼지)อยู่ที่เขต Icheon จังหวัด Gyeonggi-do เป็นพิพิธภัณท์หมูแห่งแรกของเอเชียและเป็นเพียงแห่งเดียวในเกาหลี…

ศาลาอนุสรณ์แม่น้ำฮันกัง Hangang River Culture Pavilion

ศาลาอนุสรณ์แม่น้ำฮันกัง (Hangang River Culture Pavilion, 한강문화관)เป็นพิพิธภัณท์เพื่อให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์แม่น้ำสายหลักทั้ง…

พิพิธภัณท์จังหวัดเคียงกิโด Gyeonggi Provincial Museum

พิพิธภัณท์จังหวัดเคียงกิ (Gyeonggi Provincial Museum, 경기도박물관)สร้างขึ้นเพื่อบอกเล่าเรื่องราวและอนุรักษ์ความเป็นจังหวัดเคียงกิโดเอาไว้…

พิพิธภัณท์ศิลปะ เคียงกิ Gyeonggi Museum of Modern Art

พิพิธภัณท์ศิลปะ เคียงกิ (Gyeonggi Museum of Modern Art, 경기도미술관)เป็นพิพิธภัณท์ศิลปะประจำจังหวัดเคียงกิโด(Gyeonggi-do)ที่เปิดเมื่อปี…

พิพิธภัณท์ ชูซะ Chusa Museum

พิพิธภัณท์ ชูซะ (Chusa Museum, 추사박물관)เป็นพิพิธภัณท์ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับนักเขียนชื่อดังของยุคที่ชื่อ Kim…

สมาคมบ้านเกาหลี Korean Traditional House Association

สมาคมบ้านเกาหลี (Korean Traditional House Association, 한국전통가옥협회)เป็นสมาคมไม่แสวงหาผลประโยชน์ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบ้านเกาหลีแบบโบราณดั้งเดิม…

พิพิธภัณท์การศึกษา ด็อกโปจิน Deokpojin Museum of Education

พิพิธภัณท์การศึกษา ด็อกโปจิน(Deokpojin Museum of Education, 덕포진교육박물관)เป็นพิพิธภัณท์ที่จัดแสดงเกี่ยวกับการศึกษาในสมัยก่อน…

พิพิธภัณท์นวัตกรรมซัมซุง Samsung Innovation Museum

พิพิธภัณท์นวัตกรรมซัมซุง (Samsung Innovation Museum หรือ SIM, 삼성이노베이션뮤지엄)เป็นพิพิธภัณท์ที่เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี…

พิพิธภัณท์ ถ้ำควังเมียง Gwangmyeong Cave

พิพิธภัณท์ถ้ำควังเมียง(Gwangmyeong Cave, 광명동굴)เป็นเหมืองถ่านหินเก่าในสมัยที่เกาหลีอยู่ใต้อาณานิคมของญี่ปุ่น…

พิพิธภัณท์เด็ก ประจำจังหวัดเคียงกิ Children’s Museum

พิพิธภัณท์เด็ก เคียงกิ (Gyeonggi Children's Museum, 경기도어린이박물관)เป็นพิพิธภัณท์แห่งแรกในเกาหลีที่สร้างขึ้นเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ให้กับเยาวชนโดยเฉพาะ…

พิพิธภัณท์บ้านสุขา แฮวูแจ Haewoojae Museum

พิพิธภัณท์บ้านสุขา แฮวูแจ (Haewoojae Museum, 해우재)มีอาคารจัดแสดงหลักที่มีลักษณะของโถ้ส้วม…

พิพิธภัณท์เครื่องดนตรีโลก Museum of Musical Instruments

พิพิธภัณท์เครื่องดนตรีโลก (Museum of Musical Instruments of the World, 세계민속악기박물관)เป็นพิพิธภัณท์แห่งแรกในเกาหลีที่สะสมเครื่องดนตรีจากทั่วโลกมากถึง…