กระดาษฮันจิ(Hanji)

ฮันจิ(Hanji) กระดาษต้นตำรับเกาหลีที่อยู่เหนือกาลเวลา

กระดาษเกาหลีหรือที่เรียกว่า ฮันจิ(Hanji) นั้นเป็นกระดาษที่ผลิตขึ้นจากเส้นใยของต้นหม่อน ประโยชน์ใช้สอบก็มีหลากหลายแตกต่างกันไปตามลักษณะการใช้…

ฮันอก(Hanok)
ฮันซิก(Hansik)
ฮันกึล (Hangul)

ฮันกึล(Hangul) อักษรที่ทำให้คนเกาหลีทุกชนชั้นอ่านออกเขียนได้

การอ่านออกเขียนได้ของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญในการพัฒนาประเทศ เพราะความรู้มากมายได้ถูกบันทึกไว้ในหนังสือ…

ฮันบก(Hanbok)

ฮันบก(Hanbok) วัฒนธรรมการแต่งกายแบบเกาหลีอันสวยงาม

ชุดฮันบก(Hanbok) คือชุดการแต่งการของชาวเกาหลีที่มามายาวนานนับพันปี แต่ในปัจจุบันชาวเกาหลีก็จะสวมใส่ชุดฮันบกเฉพาะงานเทศกาลเฉลิมฉลองต่างๆ…

ซุดการัก และจอสการัก (ช้อนและตะเกียบ)

เครื่องมือที่ใช้ในการรับประทาน “พับ” เรียกว่า “ซุดการัก” และ “จอสการัก”…

นงอัก (บทเพลงเพื่อกสิกรรม) – Nong-Ak

นงอัก (Nong-Ak) เป็นศิลปะพื้นบ้านที่ชาวบ้านจะทำาร่วมกันเพื่อขอให้ผู้คนในหมู่บ้านมีความสามัคคีและความเป็นอยู่ที่ดีโดยจะเป็นการเล่นบทเพลงพื้นบ้านของเกาหลีโดยใช้เกวงกวารี…

แทกกียอน – Taekkyeon

แทกกียอน (Taekkyeon) เป็นหนึ่งในศิลปะการต่อสู้เพื่อป้องกันตัวแบบดั้งเดิมของประเทศเกาหลีซึ่งใช้มือและเท้าที่มีความยืดหยุ่นเพื่อเคลื่อนไหวและเอาชนะฝ่ายตรงข้ามได้ในช่วงสั้นๆแทกกียอนเป็นศิลปะการต่อสู้ที่นิยมตั้งแต่สมัยสามก๊กหรือสมัยโจซอนลักษณะเด่นของการต่อสู้นี้ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อล้มคู่ต่อสู้แต่เป็นก่อต่อสู้จิตวินัยมากกว่า…

จุลทากี – Jultagi

จุลทากี เป็นการเดินบนเชือกที่แขวนลอยอยู่ระดับสูงด้วยการทำาท่าทางประกอบไปกับเรื่องราวที่น่าสนุกสนานโดยปกติจะแสดงให้ประชาชนได้ชมกันในวันที่…

เนื้อย่างเกาหลีหรือพูลโกกิ

เนื้อย่างเกาหลีหรือพูลโกกิ – Bulgogi

เนื้อย่างเกาหลีหรือพูลโกกิ (Bulgogi) อาหารพื้นบ้านของเกาหลี ส่วนใหญ่จะเป็นผักปลาและอาหารทะเล…

กิมจิ – Gimchi

กิมจิ เป็นผักที่ใช้เวลาดองนานในอดีตชาวเกาหลีจะดองไว้รับประทานแทนผักสดในช่วงฤดูหนาว…

อาหารเกาหลี

อาหารเกาหลี

อาหารเกาหลีมีรสชาติและกลิ่นเฉพาะตัวสําหรับให้นักท่องเที่ยวมาลิ้มลอง…

คิมจาง – Gimjang

คิมจางเป็นวิธีการเตรียมผักดองกิมจิในฤดูหนาวของชาวเกาหลีแต่ดั้งเดิมและสืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่นมาหลายชั่วคนแล้ว…

การสมรสหรือแต่งงานของชาวเกาหลีใต้

การสมรสหรือแต่งงานของชาวเกาหลีใต้

ชาวเกาหลีใต้ถือว่าการสมรสนั้นเป็นช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดในชีวิตและการหย่าร้างถือว่าเป็นความตกตํ่าเสียชื่อเสียง…

เครื่องปั้นดินเผา

กว่า 1000 ปีมาแล้ว ที่ชาวเกาหลีได้นำเอาวิธีการทำเครื่องปั้นดินเผามาจากประเทศจีน…

การเคารพผู้มีอาวโสในเกาหลี

โครงสร้างทางสังคมแบบขงจื๊อที่มีมานานยังคงอยู่ อย่างเหนียวแน่น ถึงแม้ว่าเราจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านนี้บ้าง…

คุกอัก

ดนตรีประจําชาติเกาหลีใต้

เกาหลีนั้นมีท่วงทำนองของดนตรีคล้ายคลึงกับดนตรีจีนและญี่ปุ่น ซึ่งดนตรีประจำชาติเกาหลีมีชื่อเรียกว่า…

จาจังเมียน บะหมี่ซอสดำ อาหารขึ้นชื่อของเกาหลี

จาจังเมียน Jajangmyeon บะหมี่ผัดกับซอยชุนเจียง  ซอสที่ทำจากถั่วดำหมัก ต้องหมักไว้…

ฮันบก ชุดประจำชาติเกาหลี

ฮันบก - Hanbok เป็นชุดแต่งกายดั้งเดิมของคนเกาหลี มีประวัติความเป็นมากว่า 100 ปี…

กว่าจะมาเป็น กิมจิ อาหารประจำชาติเกาหลี

กิมจิ - Kimchi จะถูกทำขึ้นหลังจากที่ชาวไร่ชาวสวนเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จสิ้น…