ข้อมูลทั่วไป, ตำนาน-เรื่องเล่า, ศิลปวัฒนธรรม, แฟชั่น
วันชูซอก

วันชูซอก (วันขอบคุณพระเจ้าของชาวเกาหลี, กันยายน)

วันชูซอกและวันซอลลัลเป็นวันหยุดใหญ่ ในวันชูซอก ชาวบ้านจะไปเยี่ยมสุสานของบรรพบุรุษเพื่อขอบคุณที่ทําให้เก็บเกี่ยวพืชผลได้ดี…

ฮันจองซิก

ฮันจองซิก (อาหารชุดเกาหลี) – Hanjeongsik

ฮันจองซิก เป็นมื้อเต็มโต๊ะที่จัดอาหารมาเป็นชุด จุดกําเนิดอยู่ที่ในวังหรือบ้านของเหล่าขุนนางผู้มีอันจะกิน…

การจัดโต๊ะรับประทานอาหาร

การจัดโต๊ะและมารยาทในการรับประทานอาหารของชาวเกาหลี

อาหารหลักของครอบครัวชาวเกาหลีที่มักจะทานกันเกือบทุกมื้อก็คือ ข้าว, ซุป,…

อาหารเกาหลี

อาหารเกาหลี

อาหารเกาหลีมีรสชาติและกลิ่นเฉพาะตัวสําหรับให้นักท่องเที่ยวมาลิ้มลอง…

คิมจาง – Gimjang

คิมจางเป็นวิธีการเตรียมผักดองกิมจิในฤดูหนาวของชาวเกาหลีแต่ดั้งเดิมและสืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่นมาหลายชั่วคนแล้ว…

อนดอล

อนดอล – Ondol

ตามประเพณีของเกาหลีนั้นห้องต่างๆ จะใช้เพื่อจุดประสงค์หลายๆอย่าง และไม่มีการใช้หรือเรียกห้องตามการใช้งานของมัน…

เจเย (พิธีเคารพบูชาบรรพบุรุษ)

เจเย (พิธีเคารพบูชาบรรพบุรุษ)

พิธีเจเย จัดขึ้นในวันพิเศษต่างๆ เช่น ซอลลัล (วันขึ้นปีใหม่ตามจันทรคติ)…

การสมรสหรือแต่งงานของชาวเกาหลีใต้

การสมรสหรือแต่งงานของชาวเกาหลีใต้

ชาวเกาหลีใต้ถือว่าการสมรสนั้นเป็นช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดในชีวิตและการหย่าร้างถือว่าเป็นความตกตํ่าเสียชื่อเสียง…

เครื่องปั้นดินเผา

กว่า 1000 ปีมาแล้ว ที่ชาวเกาหลีได้นำเอาวิธีการทำเครื่องปั้นดินเผามาจากประเทศจีน…

ภูมิอากาศของเกาหลีใต้

ภูมิอากาศของเกาหลีใต้

อากาศในเกาหลีใต้นั้นจะมีสภาพภูมิอากาศที่ค่อนข้างอบอุ่น ภายใน 1 ปีประกอบด้วย…

ลักษณะภูมิประเทศของเกาหลีใต้

ประเทศเกาหลีใต้ตั้งอยู่ที่คาบสมุทรเกาหลี ซึ่งมีลักษณะเป็นแหลมแผ่นดินยื่นออกไปในทะเล…

การเคารพผู้มีอาวโสในเกาหลี

โครงสร้างทางสังคมแบบขงจื๊อที่มีมานานยังคงอยู่ อย่างเหนียวแน่น ถึงแม้ว่าเราจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านนี้บ้าง…

คุกอัก

ดนตรีประจําชาติเกาหลีใต้

เกาหลีนั้นมีท่วงทำนองของดนตรีคล้ายคลึงกับดนตรีจีนและญี่ปุ่น ซึ่งดนตรีประจำชาติเกาหลีมีชื่อเรียกว่า…

ตำนานต้นกำเนิดคาบสมุทรเกาหลี

ตำนานต้นกำเนิดคาบสมุทรเกาหลี

ในราวพันปีมาแล้วในยุคที่ "วานึง" บุตรแห่งสวรรค์ปกครองโลกอยู่นั้น มีหมีและเสืออย่างละหนึ่งตัวอยากเป็นมนุษย์มากๆ…

ดอกมูกุงฮวา

ดอกไม้ประจําชาติเกาหลีใต้

ประเทศเกาหลีใต้มีดอกไม้ประจำชาติคือดอก ดอกมูกุงฮวา หรืออีกชื่อหนึ่งคือ…

ธงประจําชาติเกาหลี

ธงประจำชาติเกาหลี

ธงประจําชาติเกาหลี หรือเรียกกันว่า "แทกึกกี้" ตามหลักปรัชญาตะวันออกลวดลายบนธงนั้นบ่งบอกถึง…

จาจังเมียน บะหมี่ซอสดำ อาหารขึ้นชื่อของเกาหลี

จาจังเมียน Jajangmyeon บะหมี่ผัดกับซอยชุนเจียง  ซอสที่ทำจากถั่วดำหมัก ต้องหมักไว้…

ฮันบก ชุดประจำชาติเกาหลี

ฮันบก - Hanbok เป็นชุดแต่งกายดั้งเดิมของคนเกาหลี มีประวัติความเป็นมากว่า 100 ปี…