โบสถ์ชนดง – Jeondong Catholic Cathedral

โบสถ์ชนดง Jeondong Catholic Cathedral (전주 전동성당) เป็นโบสถ์คริสนิกายโรมันคาทอลิกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์โซยอน โดยในยุคนั้นบาทหลวงชาวฝรั่งเศสได้ซื้อที่ดินทิ้งไว้ตั้งแต่ปี…

ศาลาฮวางฮักจอง Hwanghakjeong Pavilion

ศาลาฮวางฮักจอง(Hwanghakjeong Pavilion) เดิมตั้งอยู่ใกล้กับกำแพงทางทิศเหนือของโฮซังจอน(Hoesangjeon)ในพระราชวังเคียงฮุยกุง(Gyeonghuigung…

หอนักซอนแจในพระราชวังชางด็อกกุง Nakseonjae Hall

หอนักซอนแจ(Nakseonjae Hall) ตั้งอยู่ในพระราชวังชางด็อกกุง(Changdeonkgung Palace) มีโครงสร้างชั้นเดียว…

หอแทโจจอนในพระราชวังชางด็อกกุง Daejojeon Hall

หอแทโจจอน(Daejojeon Hall) ตั้งอยู่ในพระราชวังชางด็อกกุง(Changdeonkgung Palace) เดิมเป็นที่อยู่อาศัยของพระราชินี…

หอฮุยจองดังในพระราชวังชางด็อกกุง Huijeongdang Hall

หอฮุยจองดัง(Huijeongdang Hall) ตั้งอยู่ในพระราชวังชางด็อกกุง(Changdeonkgung Palace) เป็นอาคารชั้นเดียวสร้างด้วยสไตล์อิคกง(ikgong-มีชายคาเป็นรูปปีกนกวางอยู่บนยอดเสา)และหลังคาจั่วด้วยกระเบื้อง…

ศาลานัมซานแปดเหลี่ยม Namsan Octagonal Pavilion

ศาลานัมซานแปดเหลี่ยม(Namsan Octagonal Pavilion) เป็นศาลาสไตล์เกาหลีดั้งเดิม ตั้งอยู่บนภูเขานัมซาน…

รีสอร์ทโซลสแควร์ฮันฮวา Seoul 63 Square-Hanwha Hotel and resorts

รีสอร์ทโซลสแควร์ฮันฮวา(Seoul 63 Square-Hanwha Hotel and resorts) สูง 264 เมตร มีทั้งหมด 63 ชั้น ซึ่งเป็นอาคารที่สูงที่สุดของเกาหลี…

อาคารรัฐสภาแห่งชาติ The National Assembly Building

อาคารรัฐสภาแห่งชาติ(The National Assembly Building) เป็นอาคารเสาหินแกรนิต 24 เสา โดมสีฟ้าที่งดงาม…

ลอตเต้เวิล์ดทาวเวอร์และลอตเตเวิล์ดมอลล์ Lotte World Tower & Lotte World Mall

ลอตเต้เวิล์ดทาวเวอร์(Lotte World Tower) เป็นสถาปัตยกรรมอาคารที่โดดเด่น มีแรงบันดาลใจจากภาพวาดเซรามิกเกาหลี…

ประตูซุกจองมุน Sukjeongmun Gate

ประตูซุกจองมุน(Sukjeongmun Gate) เป็นหนึ่งใน 4 ประตูที่ยิ่งใหญ่(ร่วมกับประตูนัมแดมุน(Namdaemun),…

สะพานน้ำพุสายรุ้งบันโพ Banpo Bridge Rainbow Fountain

สะพานน้ำพุสายรุ้งบันโพ(Banpo Bridge Rainbow Fountain) เป็นสะพานสายรุ้งที่ลงกินเนสส์บุ๊คว่ายาวที่สุดในโลก…

สนามกีฬาโซลเวิล์ดคัพ Seoul World Cup Stadium

สนามกีฬาโซลเวิล์ดคัพ(Seoul World Cup Stadium)เป็นสนามที่ใช้จัดงานแข่งขันฟุตบอลโลก มีลักษณะอาคารคล้ายคลึงกับว่าวแบบดั้งเดิมของเกาหลี…

สะพานมาโป Mapo Bridge

สะพานมาโป(Mapo Bridge) เป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างยงกังดง(Yonggang-dong) มาโป(Mapo-gu) และยออีโด(Yeouido-dong)…