ยอดเขาแดชองบอง Daecheongbong Peak

ยอดเขาแดชองบอง (Daecheongbong Peak, 설악 대청봉)เป็นยอดเขาที่สูง 1,708 เมตร สูงที่สุดในอุทยานแห่งชาติซอรัคซาน(Seoraksan)และเป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับ…

ผาเมฆหาย โมลุนแด Molundae Cliff

หน้าผาโมลุนแด (Molundae Cliff, 몰운대-정선) ชื่อภาษาเกาหลี "โมลุนแด" แปลว่า "ผาเมฆหาย" เพราะมีลักษณะเป็นแผ่นหินขนาดใหญ่ที่ยื่นออกไปเป็นหน้าผาทำให้ดูเหมือนบังเมฆอยู่…

หน้าผาจูซังจอรี – Jusangjeolli Cliff of Mudeungsan Mountain

หน้าผาจูซังจอรี - Jusangjeolli Cliff of Mudeungsan Mountain (무등산 주상절리대) เป็นหน้าผาหินสูงชันเกิดขึ้นเมื่อประมาณ…

ป่านันทนาการซัมบอง Sambong Recreational Forest

ป่านันทนาการซัมบอง (Sambong Recreational Forest, 국립 삼봉자연휴양림)ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติโอแดซาน(Odaesan…

สวนนันทนาการชองแทซาน Cheongtaesan Recreational Forest

สวนนันทนาการชองแทซาน (Cheongtaesan Recreational Forest, 국립 청태산자연휴양림)เป็นสวนสำหรับพักผ่อนกลางป่าในภูเขาชองแทซาน…

ภูเขาซูรักซาน Suraksan Mountain

ภูเขาซูรักซาน(Suraksan Mountain, 수락산) ตั้งอยู่ที่เขตชายแดนระหว่าง Eujeongbu-si ของโซล และ Byeolnae-myeon…

ภูเขาบูรัมซาน Buramsan Mountain

ภูเขาบูรัมซาน(Buramsan Mountain) เป็นภูเขาหินสูงประมาณ 508 เมตร ซึ่งเป็นเขตชายแดนระหว่างย่าน…

ภูเขามินดังซาน Mindungsan Mountain

ภูเขามินดังซาน(Mindungsan Mountain, 민둥산(강원))แห่งจังหวัดคังวอนโด(Gangwon-do) เป็นภูเขาสูง 1118 เมตร…

ภูเขาฮัมบักซาน Hambaeksan Mountain

ภูเขาฮัมบักซาน (Hambaeksan Mountain, 함백산)มียอดเขาสูง 1573 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เป็นเทือกเขาที่สูงที่สุดของแถบตะวันออกของจังหวัดคังวอนโด(Gangwon-do)…

ภูเขายูดัลซาน – Yudalsan Mountain

ภูเขายูดัลซาน - Yudalsan Mountain (유달산) เป็นภูเขาที่สูงเพียง 228 เมตร ซึ่งเป็นเขาที่ไม่สูงมากแต่มีวิวพาโนราม่าของเมืองมคโพและทะเลที่สวยงามมาก…

หุบเขายงโซ Yongso Valley

หุบเขายงโซ Yongso Valley (용소계곡)ยาว 10 กิโลเมตรเริ่มต้นที่ Gwangam-ni แล้วไปจบที่ Cheonhyeon-ni หุบเขานี้มีทิวทัศน์ที่สวยงาม…

หุบเขามิชอนกอล Micheongol Valley

หุบเขามิชอนกอล(Micheongol Valley, 미천골계곡)เริมต้นที่เขต Yangyang แล้วสิ้นสุดบริเวณเส้นทาง Guryongnyeong…

ภูเขากึมยอนซาน Geumnyeonsan Mountain

ภูเขากึมยอนซาน(Geumnyeonsan Mountain, 금련산)แปลว่าภูเขาดอกบัวอยู่ติดกับตัวเมืองปูซานไปทางทิศตะวันออก…

ภูเขาอาชาซาน Achasan Mountain

ภูเขาอาชาซาน(Achasan Mountain) สูง 287 เมตร ทอดยาวจากกรุงโซลไปถึงเมืองกูริ(Guri City) เป็นจุดนิยมในการเดินป่าสำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงโซล…

ภูเขากวานักซาน Gwanaksan Mountain

ภูเขากวานักซาน(Gwanaksan Mountain) สูง 629 เมตร ซึ่งได้ขึ้นทเบียนเป็นอุทยาแห่งชาติที่เป็นสัญลักษณ์ประจำเขตกวานัก(Gwanak-gu)…

ภูเขากอมจองซาน Geumjeongsan Mountain

ภูเขากอมจองซาน(Geumjeongsan Mountain, 금정산)เคยเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการป้องกันประเทศในอดีต…

ภูเขาฮวังยองซาน Hwangnyeongsan Mountain

ภูเขาฮวังยองซาน (Hwangnyeongsan Mountain, 황령산)เป็นภูเขาหินภูเขาไฟหน้าตัดมีความสูง 427 เมตรอยู่ใจกลางของเมืองปูซาน…

สวนสันทนาการกลางป่า กอมบองซาน Geombongsan Natural Recreation

สวนสันทนาการกลางป่า กอมบองซาน(Geombongsan Natural Recreation Forest, 검봉산자연휴양림)อยู่ในเทือกเขากอมบองซาน(Geombongsan)…