สวนอิซาบู ลีโอ ปาร์ค Isabu Leo Park

สวนอิซาบู ลีโอ ปาร์ค (Isabu Leo Park, 이사부 사자공원)เป็นสวนสาธารณะริมทะเลที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับ แม่ทัพเรือ…

สุสานผู้เสียสละ ยูเอ็น UN Memorial Cemetery

สุสานผู้เสียสละ ยูเอ็น (UN Memorial Cemetery in Korea, 재한유엔기념공원)สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติให้แก่ผู้เสียสละจาก…

สวนป่าควันบังเจริม – Gwanbangjerim Forest

สวนป่าควันบังเจริม - Gwanbangjerim Forest (관방제림) สวนที่มีต้นไม้ขึ้นอย่างหนาแน่นเหมือนป่ากลางเมือง…

สวนตุกซอมฮันกัง Ttukseom Hangang Park Sledding Hill

สวนตุกซอมฮันกัง(Ttukseom Hangang Park Sledding Hill) เป็นสถานที่จัดกิจกรรมในช่วงฤดูหนาว ได้แก่…

สวนทอลซาน – Dolsan Park

สวนทอลซาน - Dolsan Park (돌산공원) เป็นสวนที่อยู่บนเกาะใกล้กับชายทะเล ต้องข้ามสะพานทอลซานซึ่งเป็นทางเชื่อมระหว่างแผ่นดินใหญ่และเกาะเพื่อมายังสวนแห่งนี้…

สวนเชิงระบบนิเวศอาชาซาน Achasan Mountain Ecological Park

สวนเชิงระบบนิเวศอาชาซาน(Achasan Mountain Ecological Park) สร้างขึ้นเพื่อขยายพื้นที่สีเขียวในชนบท(Urban…

สวนริมน้ำแซมนัก Samnak Riverside Sports Park

สวนริมน้ำแซมนัก (Samnak Riverside Sports Park, 삼락생태공원)เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ริมแม่น้ำของเมืองปูซานที่เดินทางได้สะดวกเพราะอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟใต้ดิน Sasang…

สวนกึมกัง Geumgang Park

สวนกึมกัง Geumgang Park (금강공원)เป็นสวนสาธารณะที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขากึมจองมีพื้นที่รวมเกือบ…

สวนสาธารณะและสนามม้า Let’s run horse park

สวนสาธารณะและสนามม้า(Let's Run Horse Park, 렛츠런파크부산경남)เป็นสนามแข่งม้าขนาดใหญ่กว่า 800 ไร่…

สวนริมทะเล มินหลัก Millak Waterfront Park

สวนริมทะเล มินหลัก (Millak Waterfront Park, 민락수변공원)เป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของเกาหลีที่ตั้งอยู่ริมชายหาด…

สวนซูยอง ซาจอค Suyeong Sajeok Park

สวนซูยอง ซาจอค (Suyeong Sajeok Park, 수영사적공원)อยุ่ในย่านประวัติศาสตร์ของเมืองระหว่างภูเขากึมยอนซาน…

จตุรัส 75 Square

จตุรัส 75 (75 Square, 광장)เป็นสวนสาธารณะเล็กๆที่มีจุดชมวิวที่สวยงาม อยู่ริมหน้าผาทางทะเลใต้ของเกาหลี…

สวนประติมากรรม UN Sculpture Park

สวนประติมากรรม UN (UN Sculpture Park, 유엔조각공원) เป็นสวนที่อยู่ข้างสุสานผู้เสียสละของทหาร…

สวนอิกิแด Igidae Park

สวนอิกิแด (Igidae Park, 이기대 도시자연공원)เป็นสวนอยู่บนเนินเขา ริมทะเลที่มียอดเขาหินสูงชัน…

สวนสาธารณะกวานักซานนักซองแด Gwanaksan Mountain Nakseongdae Park

สวนสาธารณะกวานักซานนักซองแด(Gwanaksan Mountain Nakseongdae Park) เป็นสวนที่สร้างขึ้นเป็นเครื่องบรรณาการให้แก่นายพล…

สวนสาธารณะเชิงนิเวศกวานักซาน Gwanaksan Mountain Ecological Park

สวนสาธารณะเชิงนิเวศกวานักซาน(Gwanaksan Mountain Ecological Park) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ Eco Forest…

สวนสนุกโลหาส วาคาปูก้า Lohas Park & Wacapuca

สวนสนุกโลหาส วาคาปูก้า(Lohas Park & Wacapuca, 로하스파크&와카푸카)เป็นสวนสนุกที่มีธีมแบบอีโค…

สวนสาธารณะเชิงระบบนิเวศคังซอ Gangseo Marsh Ecological Park

สวนสาธารณะเชิงระบบนิเวศคังซอ(Gangseo Marsh Ecological Park) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำฮันกัง…