สวนริมทะเลแฮซินแดง Haesindang Park

สวนแฮซินแดง(Haesindang Park, 삼척 해신당공원)เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่นอกจากจะสามารถเข้าไปเดินเล่นพักผ่อนได้แล้ว…

สวนฮวาชอน ไบมอก Hwacheon Bimok Park

สวนฮวาชอน ไบมอก (Hwacheon Bimok Park, 화천 비목공원)เป็นสวนสาธารณะที่สร้างอยู่ริมเขื่อนสันติภาพ…

สวนพฤษศาสตร์ ยังกุ Yanggu Eco-Botanical Garden

สวนพฤษศาสตร์ ยังกุ (Yanggu Eco-Botanical Garden, 양구생태식물원)เป็นสวนพฤษศาสตร์ขนาดใหญ่ของเมืองยังกุ…

สวนเรียบแม่น้ำทามจิน – Tamjin River Wetland Eco-Park

สวนเรียบแม่น้ำทามจิน - Tamjin River Wetland Eco-Park (탐진강 생태습지원) สวนเรียบแม่น้ำทามจิน - Tamjin River Wetland…

อุทยานแห่งชาติบุคฮันซาน Bukhansan National Park

อุทยานแห่งชาติบุคฮันซาน(Bukhansan National Park หรือ Bodong) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงโซล…

ป่าในฝัน Dream Forest

ป่าในฝัน(Dream Forest) เป็นสวนสาธารณะที่มีพื้นที่กว้างขวาง ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ…

สวนสาธารณะโอดง Odong Neighborhood Park

สวนสาธารณะโอดง(Odong Neighborhood Park) ตั้งอยู่ในย่าน Beon-dong และ Mia-dong ของเขต Gangbuk-gu กับย่าน Wolgok-dong…

สวนนาฬิกาทราย Hourglass Park

สวนนาฬิกาทราย(Hourglass Park หรือ Moraesigye Park, 모래시계공원)เป็นสวนสาธารณะแห่งนาฬิกาทรายที่ตั้งอยู่บนแหลมที่ยื่นออกไปในทะเลตะวันออกของเกาหลี…

สวนชองวันซาน – Cheongwansan Provincial Park

สวนชองวันซาน - Cheongwansan Provincial Park (천관산도립공원) ตั้งอยู่บนภูเขาชองวันซานซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในภูเขาที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลีใต้ไม่แพ้…

สวนฮัมเปียง เอ็กโป – Hampyeong Expo Park

สวนฮัมเปียง เอ็กโป - Hampyeong Expo Park (함평엑스포공원) เป็นสวนขนาดใหญ่ที่ใช้เป็นสถานที่ในการจัดงานแสดงผีเสื้อและแมลง…

สวนรถไฟกังชอน Gangchon Rail Park

สวนรถไฟกังชอน (Gangchon Rail Park, 강촌 레일파크) เป็นสวนสาธารณะที่อยู่บริเวณรางรถไฟเก่าที่ถูกแทนที่ด้วยทางรถไฟสายใหม่…

สวนสาธารณะนัมซาน Namsan Park

สวนสาธารณะนัมซาน(Namsan Park, 남산 공원) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งภูเขา และยังมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากอีกแห่งหนึ่งของกรุงโซล…

ลานไอซ์สเก็ตโซลพลาซ่า Seoul Plaza Ice Skating Rink

ลานไอซ์สเก็ตโซลพลาซ่า(Seoul Plaza Ice Skating Rink) ตั้งอยู่ใจกลางอาคาร Seoul City Hall ซึ่งพลาซ่ามีลักษณะคล้ายไข่และพระจันทร์เต็มดวง…

สวนสาธารณะจังชุงดัน Jangchungdan Park

สวนสาธารณะจังชุงดัน(Jangchungdan Park) ตั้งอยู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของภูเขานัมซาน…

สวนสาธารณะซอโซมุน Seosomun Park

สวนสาธารณะซอโซมุน(Seosomun Park) เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับชาวคริสต์นิกายคาทอลิก…

สวนสาธารณะทับโกล Tapgol Park

สวนสาธารณะทับโกล Tapgol Park (탑골공원) เดิมที่นั้นชื่อว่าสวน Pagoda เนื่องจากด้านในสวนมีเจดีย์วอนกักซึ่งเป็นเจดีย์เก่าแก่ตั้งอยู่…

สวนสาธารณะซัมชอง Samcheong Park

สวนสาธารณะซัมชอง(Samcheong Park) ตั้งอยู่ในเขตชานเมืองของภูเขาบูกัก(Mount Bugak) ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่เป็นทางการแห่งแรกของเกาหลี…

สวนสาธารณะวารยอง Waryong Park

สวนสาธารณะวารยอง(Waryong Park) ตั้งอยู่ใกล้ Malbawi 1 ในสถานที่ที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่ดีที่สุดของกรุงโซล…