สวนสาธารณะซาจิกกรุงโซล Sajik Park – Seoul

สวนสาธารณะซาจิกกรุงโซล(Sajik Park - Seoul) เป็น 1 ใน 3 สวนสาธารณะที่นิยมมากที่สุดในเขตจงโร(ร่วมกับสวนสาธารณะทัปกอล(Tapgol…

สวนสาธารณะอีชอนฮันกัง Ichon Hangang Park

สวนสาธารณะอีชอนฮันกัง(Ichon Hangang Park) ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของแม่น้ำฮันกัง ระหว่างสะพานจุงรังชอน(Jungrangcheon…

สวนสาธารณะฮโยชัง Hyochang Park

สวนสาธารณะฮโยชัง(Hyochang Park) ครอบคลุมพื้นที่ 122,245 ตารางเมตร ข้ามระหว่างเขตฮโยชังดง(Hyochang-dong)กับชองพาดง(Cheongpa2-dong)…

สวนสาธารณะยออีโด Yeouido Park

สวนสาธารณะยออีโด(Yeouido Park) เป็นพื้นที่สันทนาการขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนเกาะยออีโด…

สวนสาธารณะซอนยูโด Seonyudo Park

สวนสาธารณะซอนยูโด(Seonyudo Park) มีพื้นที่อยู่บนเกาะ เป็นหนึ่งในสวนสาธารณะที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงโซล…

สวนสาธารณะยางฮวาฮันกัง Yanghwa Hangang Park

สวนสาธารณะยางฮวาฮันกัง(Yanghwa Hangang Park) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำฮันกัง ทอดยาวไปจนถึงระหว่างปากทางแควยออีโดแซทกัง(Yeouido…

สวนสาธารณะยออีโดฮันกัง Yeouido Hangang Park

สวนยออิโด ฮันกัง(Yeouido Hangang Park, 여의도공원) เป็นสวนสาธารณะริมแม่น้ำฮันกังที่ปกติจะเป็นสถานที่พักผ่อนเดินเล่น…

สวนสาธารณะสีสันแห่งกรุงโซล Seoul Color Park

สวนสาธารณะสีสันแห่งกรุงโซล(Seoul Color Park) ครอบคลุมพื้นที่กว่า 9,000 ตารางเมตร ติดกับแม่น้ำฮันกังใต้สะพานมาโป(Mapo…

สวนเชิงนิเวศยออิโดแซดกัง Yeouido Saetgang Ecological Park

สวนเชิงนิเวศยออิโดแซดกัง(Yeouido Saetgang Ecological Park) ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล เป็นสวนสาธารณะเชิงนิเวศวิทยาแห่งแรกในประเทศเกาหลี…

จุดชมวิวอเวนิว8 ริมน้ำ Riverview 8th Avenue

จุดชมวิวอเวนิว8 ริมน้ำ(Riverview 8th Avenue) เป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมของเกาหลีแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ใต้สะพาน(สะพานกวางจินกโย-…

สวนเชิงนิเวศอัมซาทุนชิ Amsadunchi Ecological Park

สวนเชิงนิเวศอัมซาทุนชิ(Amsadunchi Ecological Park) เป็นสวนขนาดใหญ่ 162,000 ตารางเมตรที่มีทิวทัศน์สวยงาม…

สวนสาธารณะกวางนารุฮันกัง Gwangnaru Hangang Park

สวนสาธารณะกวางนารุฮันกัง(Gwangnaru Hangang Park) เป็น 1 ใน 12 พื้นที่สวนสาธารณะแม่น้ำฮันกัง…

สวนสาธารณะนิเวศกิลดง Gildong Ecological Park

สวนสาธารณะนิเวศกิลดง(Gildong Ecological Park) สร้างขึ้นโดยรัฐบาลกรุงโซลเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำบนถนน Cheonho-daero…

สวนสาธารณะริมน้ำโกด็อก Godeok Riverside Ecological Park

สวนสาธารณะริมน้ำโกด็อก(Godeok Riverside Ecological Park) เป็นสวนสาธารณะเชิงนิเวศวิทยา ประกอบด้วย…

สวนสาธารณะทะเลสาบซอโซล Seoseoul Lake Park

สวนสาธารณะทะเลสาบซอโซล(Seoseoul Lake Park) ครอบคลุมพื้นที่กว่า 225,000 ตารางเมตรในทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงโซล…

สวนสาธารณะโอลิมปิก Olympic Park

สวนสาธารณะโอลิมปิก(Olympic Park) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ทางพื้นที่ในสมัยอาณาจักรแบคแจร่วมกับสถาปัตยกรรมอันทันสมัยของสนามกีฬา…

สวนสาธารณะจัมซิลฮันกัง Jamsil Hangang Park

สวนสาธารณะจัมซิลฮันกัง(Jamsil Hangang Park) ตั้งอยู่ทางใต้ของแม่น้ำฮันกัง ระหว่างสะพานเหล็กจัมซิล(Jamsi…

สวนสาธารณะซงพานารุ Songpa Naru Park

สวนสาธารณะซงพานารุ(Songpa Naru Park) มีทะเลสาบอยู่ภายในสวน 2 แห่ง โดยมีถนน Songpadaero Boulevard…