/ เที่ยว / ชมซากุระ

วัดคึมซานซา – Geumsansa Temple

วัดคึมซานซา - Geumsansa Temple (금산사) มีความหมายว่า “วัดภูเขาทอง” ตั้งอยู่ในเขตอุทยานเขาโมอ็กซาน (Moaksan Provincial…

สวนป่ากรุงโซล Seoul Forest

สวนป่ากรุงโซล(Seoul Forest, 서울숲)เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ถึงขนาดที่เรียกว่าป่ากลางเมืองเลยทีเดียว…

สวนยางแจชอน Yangjaecheon Ecological Park

สวนสาธารณะริมน้ำ ยางแจชอน(Yangjaecheon Park, 양재천) เป็นสาขาหนึ่งใน 3 ของแม่น้ำที่ไหลไปรวมกันเป็นแม่น้ำฮันกังที่ไหลผ่านใจกลางกรุงโซล…