โขดหินเทพนิยาย เซินโย Seonnyeo Rock Beach

โขดหินเทพนิยาย เซินโย(Seonnyeo Rock Beach, 선녀바위)เป็นโขดหินขนาดใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายกับผู้หญิงจึงตั้งชื่อว่าเป็นโขดหินนางฟ้า…

ป้อมปราการคังซองโบะ Gwangseongbo Fortress

ป้อมปราการคังซองโบะ(Gwangseongbo Fortress, 광성보)เป็นป้อมปราการชั้นนอกที่มีมาตั้งแต่ยุคโครยอ(Goryeo…

ป้อมปราการฮักคุดด้นแด Gapgotdondae Fortification

ป้อมปราการฮักคุดด้นแด(Gapgotdondae Fortification, 갑곶돈대)เป็นป้อมปราการที่สร้างขึ้นเพื่อป้องกันช่องแคบ…

ศาลายอนมิจอง Yeonmijeong Pavilion

ศาลายอนมิจอง (Yeonmijeong Pavilion, 연미정)เป็นหนึ่งในสมบัติประจำชาติของจังหวัดอินชอน(Incheon)…

หอสังเกตุการณ์ โกซอง Goseong Unification Observatory

หอสังเกตุการณ์ โกซอง(Goseong Unification Observatory, 고성 통일전망대)สร้างขึ้นโดยกองทัพเกาหลีเมื่อปี…

ศาลาริมน้ำเกียงโปแด Gyeongpodae Pavilion

ศาลาริมน้ำเกียงโปแด (Gyeongpodae Pavilion, 강릉 경포대)เป็นจุดชมวิวพระจันทร์เต็มดวงครั้งแรกของปี…

ทะเลสาบยองนังโฮ Yeongnangho Lake

ทะเลสาบยองนังโฮ(Yeongnangho Lake, 영랑호)เป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ…

ธารน้ำใสยองยอน – Yongyeon Pond

ธารน้ำใสยองยอน - Yongyeon Pond (용연) ที่ซึ่งน้ำทะเลและน้ำจืดไหลมาบรรจบกันบริเวณธารน้ำแห่งนี้…

สวนซอค ซอรัค Sokch Seorak Sunrise Park

สวนซอค ซอรัค(Sokch Seorak Sunrise Park, 속초 설악해맞이공원)เป็นสวนสาธารณะริมทะเลที่อยู่ใกล้กับทางขึ้นอุทยานแห่งชาติซอรัคซาน…

หอสังเกตการณ์ อุลจิ Eulji Observatory

หอสังเกตุการณ์ อุลจิ (Eulji Observatory, 을지전망대)ตั้งอยู่ที่ชายแดนเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้บริเวณเส้น…

ประภาคารเมืองซกโช Sokcho Lighthouse Observatory

ประภาคารเมืองซกโช (Sokcho Lighthouse Observatory, 속초등대전망대)เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม สามารถชมวิว…

พิพิธภัณท์ดาราศาสตร์บียอนมาโร Byeolmaro Observatory

พิพิธภัณท์ดาราศาสตร์บียอนมาโร(Byeolmaro Observatory, 영월 별마로 천문대)แห่งเมืองยองวุล(Yeongwol) จังหวัดคังวอนโด(Gangwondo) ตั้งอยู่บนยอดเขาบองแนซาน(Bongnaesan)ที่สูง…

สวนซาราบง – Sarabong Park

สวนซาราบง - Sarabong Park (사라봉공원) เป็นสวนที่ขึ้นชื่อเรืองจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกบนเนินแห่งเกาะเชจู…

ยอดเขาซูวอลบง – Suwolbong Peak

ยอดเขาซูวอลบง - Suwolbong Peak (수월봉) เป็นยอดเขาเล็กๆที่อยู่ทางตะวันตกของเกาะเชจู มีความสูงเพียง…

รูปปั้นสาวใช้แห่งแม่น้ำโซยังกัง Statue of Soyanggang Maid

รูปปั้นสาวใช้แห่งแม่น้ำโซยังกัง (Statue of Soyanggang Maid, 소양강 처녀동상)เป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำโซยังกัง(Soyanggang)…

ถ้ำกึมกังกุน Geumganggul Cave

ถ้ำกึมกังกุน (Geumganggul Cave , 금강굴)เป็นถ้ำเล็กๆที่เป็นโพรงหินอยู่บนยอดเขาภายในอุทยานแห่งชาติซอรัคซาน(Seoraksan)…

ยอดเขาแดชองบอง Daecheongbong Peak

ยอดเขาแดชองบอง (Daecheongbong Peak, 설악 대청봉)เป็นยอดเขาที่สูง 1,708 เมตร สูงที่สุดในอุทยานแห่งชาติซอรัคซาน(Seoraksan)และเป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับ…

ศาลามันยองแด Mangyeongdae Pavilion

ศาลามันยองแด (Mangyeongdae Pavilion, 만경대)เป็นศาลาชมวิวริมทะเลเก่าแก่ ตั้งอยู่ที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของเกาหลี…