ผาเมฆหาย โมลุนแด Molundae Cliff

หน้าผาโมลุนแด (Molundae Cliff, 몰운대-정선) ชื่อภาษาเกาหลี "โมลุนแด" แปลว่า "ผาเมฆหาย" เพราะมีลักษณะเป็นแผ่นหินขนาดใหญ่ที่ยื่นออกไปเป็นหน้าผาทำให้ดูเหมือนบังเมฆอยู่…

ประภาคารมัคโฮ Mukho Lighthouse

ประภาคารมัคโฮ (Mukho Lighthouse, 묵호 등대)อยู่ใกล้ๆกับท่าเรือมัคโฮ(Mukho Port) บนเนินเขาดองมัน(Dongmun)…

รถไฟชมวิวทะเล Sea Train

รถไฟชมวิวทะเล (Sea Train, 바다열차)เป็นรถไฟชมสายท่องเที่ยวชมวิวทะเลฝั่งตะวันตกวันออกของเกาหลีอยู่ที่ตจังหวัดคังวอนโด(Gangwon-do)…

หุบเขากึมแดง Geumdang Valley

หุบเขากึมแดง(Geumdang Valley, 금당계곡)เป็นธารน้ำที่อยู่ก่อนที่จะเป็นแม่น้ำ Pyeongchanggang ไหลเป็นหุบเขาระหว่าง…

ประภาคารฮาโจแด Hajodae Unmanned Light House

ประภาคารฮาโจแด (Hajodae Unmanned Light House, 하조대 무인등대)ตั้งอยู่บริเวณหน้าผากับต้นสนเก่าแก่…

สวนนันทนาการริมน้ำ จูชองกัง Jucheongang Riverside Recreation Forest

สวนนันทนาการริมน้ำ จูชองกัง (Jucheongang Riverside Recreation Forest, 주천강 강변자연휴양림) อยู่ในป่าริมแม่น้ำจูชองกัง(Juchoengang)…

ศาลาจัคซอรู Jukseoru Pavilion

ศาลาจัคซอรู (Jukseoru Pavilion, 삼척 죽서루)เป็นศาลาเก่าแก่ริมหน้าผาหินติดธารน้ำ ที่สร้างตั้งแต่ปีค.ศ.…

หอสังเกตการณ์สันติภาพชอวอน Cheorwon Peace Observatory

หอสังเกตการณ์สันติภาพชอวอน(Cheorwon Peace Observatory, 철원평화전망대)มีจุดชมวิวมุมกว้างของพื้นที่ปลอดทหาร…

จุดพายเรือแคนนู ชุนชอน มุลเลกิล Chuncheon Mulle-Gil

จุดพายเรือแคนนู ชุนชอน มุลเลกิล (Chuncheon Mulle-Gil, 물레길(춘천))เป็นสถานที่สำหรับพายเรือแคนนูร่องไปใน…

ทะเลสาบพาโลโฮ Paroho Lake

ทะเลสาบพาโลโฮ (Paroho Lake Yanggu, 파로호-양구)เป็นทะเลสาปขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นจากการกั้นทำเขื่อนสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ…

จุดชมวิวดอริซาน – Dorisan Observatory

จุดชมวิวดอริซาน - Dorisan Observatory (도리산전망대) เป็นจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงเนื่องจากตั้งอยู่บนยอดเขาดอริซาน…

แม่น้ำดองกัง Donggang River

แม่น้ำดองกัง (Donggang River Jeongseon, 동강 (정선))เป็นแม่น้ำคดเคี้ยวและใสสะอาดเป็นสีเขียว ไหลจากเมือง Jeongseon-eup…

หมู่เกาะออยุคโด Oryukdo Island

หมู่เกาะออยุคโด(Oryukdo Island, 부산 오륙도)เรียงตัวกันออกจากฝั่งไปทางตอนใต้ของเมืองปูซาน…

ถนนชมวิวดัลมาจิกิล Dalmaji-gil Road

ถนนชมวิวดัลมาจิกิล(Dalmaji-gil Road, 해운대 달맞이길) เป็นทางเดินเล็กที่มีต้นซากุระตั้งเรียงรายตลอดทาง…

ป้อมปราการ กึมจองซานซอง Geumjeongsanseong Fortress

ป้อมปราการ กึมจองซานซอง (Geumjeongsanseong Fortress, 금정산성)อยู่ที่ยอดเขากึมจองซาน(Geumjeongsan)ที่ความสูง…

สวนอัมนำ Amnam Park

สวนอัมนำ(Amnam Park, 부산 암남공원)เป็นสวนสาธารณะติดทะเลที่มีชื่อเสียงด้านทางเดินริมหน้าผาหินริมทะเล…

ศาลาชมวิวนอคจิน – Nokjin Observatory

ศาลาชมวิวนอคจิน - Nokjin Observatory  (녹진전망대-명량대첩지) เป็นจุดชมวิวที่ตั้งอยู่บนยอดเขา  Manggeumsan…

อาคารนูริมารู Nurimaru APEC House

อาคารนูริมารู เอเปค(Nurimaru APEC House, 누리마루 APEC하우스)เป็นอาคารรู้ทรงกลมดีไซน์แปลกที่ตั้งอยู่ริมทะเล…