/ เที่ยว / วัด

โบสถ์ซึงดง Seungdong Church

โบสถ์ซึงดง(Seungdong Church) ถูกกำหนดให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมลำดับที่ 130 เป็นที่รู้จักกันในนาม "baekjeong…

วัดชอนกันซา Cheongansa Temple

วัดชอนกันซา(Cheongansa Temple) ได้รับรางวัล Hanok Prize ประจำปี 2011 ประกอบด้วยเจดีย์และอนุเสาวรีย์จำนวนมาก…

มัสยิดกลางกรุงโซล Seoul Central Masjid

มัสยิดกลางกรุงโซล(Seoul Central Masjid) เป็นมัสยิดแห่งแรกในประเทศเกาหลี ครอบคลุมพื้นที่…

วัดยักชอนซา – Yakcheonsa Temple

วัดยักชอนซา - Yakcheonsa Temple (약천사(제주)) หรือ วัดน้ำศักดิ์สิทธิ์ เป็นวัดที่เก่าแก่ของเกาะเชจู…

วัดกิลซังซากรุงโซล Gilsangsa Temple(Seoul)

วัดกิลซังซากรุงโซล(Gilsangsa Temple-Seoul) ตั้งอยู่ในย่านซองบุค ทางตอนเหนือของกรุงโซล…

วัดกวานมุนซา Gwanmunsa Temple

วัดกวานมุนซา(Gwanmunsa Temple) ตั้งอยู่บนเชิงเขาอูมยอนซาน(Umyeonsan Mount) ที่อูมยอนดงในซอโช…

วัดบงอึนซา – Bongeunsa Temple (Seoul)

วัดบงอึนซา - Bongeunsa Temple เดิมชื่อว่าวัดกยอนซองซา(Gyeonseongsa Temple) ถูกสร้างขึ้นในปี 794 ในราชวงศ์ชิลลา…