วัดคึมซอนซา Geumseonsa Temple

วัดคึมซอนซา(Geumseonsa Temple) ตั้งอยู่บนภูเขาบุคฮันซาน(Bukhansan) อุทยานแห่งชาติที่เป็นภูเขาสูงที่สุดในกรุงโซล…

วัดจินกวานซากรุงโซล Jingwansa Temple Seoul

วัดจินกวานซากรุงโซล(Jingwansa Temple Seoul) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของกรุงโซล เป็น 1 ใน 4…

วัดชอนกันซา Cheongansa Temple

วัดชอนกันซา(Cheongansa Temple) ได้รับรางวัล Hanok Prize ประจำปี 2011 ประกอบด้วยเจดีย์และอนุเสาวรีย์จำนวนมาก…

มัสยิดกลางกรุงโซล Seoul Central Masjid

มัสยิดกลางกรุงโซล(Seoul Central Masjid) เป็นมัสยิดแห่งแรกในประเทศเกาหลี ครอบคลุมพื้นที่…

วัดยักชอนซา – Yakcheonsa Temple

วัดยักชอนซา - Yakcheonsa Temple (약천사(제주)) หรือ วัดน้ำศักดิ์สิทธิ์ เป็นวัดที่เก่าแก่ของเกาะเชจู…

วัดกิลซังซากรุงโซล Gilsangsa Temple(Seoul)

วัดกิลซังซากรุงโซล(Gilsangsa Temple-Seoul) ตั้งอยู่ในย่านซองบุค ทางตอนเหนือของกรุงโซล…

วัดกวานมุนซา Gwanmunsa Temple

วัดกวานมุนซา(Gwanmunsa Temple) ตั้งอยู่บนเชิงเขาอูมยอนซาน(Umyeonsan Mount) ที่อูมยอนดงในซอโช…

วัดบงอึนซา – Bongeunsa Temple (Seoul)

วัดบงอึนซา - Bongeunsa Temple เดิมชื่อว่าวัดกยอนซองซา(Gyeonseongsa Temple) ถูกสร้างขึ้นในปี 794 ในราชวงศ์ชิลลา…