วัดโชเกซา สถาปัตยกรรมของศาสนาพุทธแห่งเดียวในกรุงโซล

Viewing 1 post (of 1 total)

ชาวเกาหลีส่วนใหญ่นั้น นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดเป็นสถานที่รวมจิตใจของชาวเกาหลี และวัดที่คนเกาหลีนิยมมาทำบุญ สวดมนต์ไหว้พระ และขอพรมากที่สุด ก็คือวัดโชเกซา เป็นวัดที่ได้ชื่อว่ามีพรศักดิ์สิทธิ์ เพราะไม่ว่าใครที่มาขอพรที่วัดนี้ ต่างก็สมหวังกันทุกคน ซึ่งวัดนี้ถือเป็นวัดที่มีความสำคัญกับประเทศเกาหลีเป็นอย่างมาก เพราะเป็นวัดศูนย์กลางในการประกอบพิธีกรรมต่างๆทางศาสนาพุทธนิกายโชเก ซึ่งถือเป็นนิกายที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีด้วย และเป็นวัดเพียงแห่งที่ตั้งอยู่ในกรุงโซล เมืองหลวงของประเทศเกาหลี เป็นวัดที่เก่าแก่ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1910 ภายในวัด นอกจากจะมีอาคารเก่าแก่ และเจดีย์ที่ถูกแกะสลักจากหอน 7 ชั้นแล้ว ยังมีต้นสนโบราณที่สูงกว่า 26 เมตร ที่มาจากประเทศจีนที่มีอายุมากกว่า 500 ปีอยู่ด้วย

นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวเกาหลีนั้น ทุกคนต่างนิยมไปสวดมนต์ ทำบุญที่วัดโชเกซากันเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะเป็นวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องพรศักดิ์สิทธิ์แล้ว ยังเป็นวัดที่มีความเงียบสงบ และสวยงามเช่นเดียวกับวัดอื่นๆของประเทศเกาหลีใต้ แม้ว่าภายนอกวัด และรอบๆวัดจะมีความวุ่นวายก็ตาม หากนักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่วัดโชเกซาในวันสำคัญทางศาสนาพุทธแล้ว จะได้เห็นพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆที่สำคัญ เช่น พิธีแห่โคมไฟรูปดอกบัว ในวันก่อนวันประสูติของพระพุทธเจ้า ซึ่งตรงกับวันที่ 8เดือน 4ของปีจันทรคติ หากอยากทราบว่าขบวนแห่จะสวยแค่ไหน นักท่องเที่ยวจะต้องไปพิสูจน์ด้วยตนเอง

lemonlinn March 8, 2016 at 4:03 pm
#19358
Viewing 1 post (of 1 total)

You must be logged in to reply to this topic.