หมู่บ้านโบราณเกาหลี Jeonju hanok village เดินทางไปยังไงค่ะ

Viewing 1 post (of 1 total)

คุณ Parwena Pongchana: “รีวิว เที่ยวเมืองจอนจู หมู่บ้านโบราณเกาหลี Jeonju hanok village เห็นรีวิวในเว็ป อยากทราบว่า การเดินทางไปยังไงค่ะ ขอบคุณค่า”

ตอบ: ตอนที่แอดมินไป ตอนนั้นเช่ารถขับไปจากโซลค่ะ แล้วก็แวะไปเที่ยวตามทางเรื่อยๆ แต่ถ้าไม่เช่ารถขับก็สามารถนั่งรถไฟด่วน KTX จากโซลไปลงได้ค่ะ

lemonlinn July 17, 2016 at 10:48 am
#20821
Viewing 1 post (of 1 total)

You must be logged in to reply to this topic.