เที่ยวพระราชวังคยองบกกุง

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

พระราชวัง”คยองบกกุง” หรือ เคียงบก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศเกาหลี ตั้งอยู่ต้านทิศเหนือของถนนเซจองในบริเวณกรุงโซล ตั้งตระหง่านอย่างโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัด

พระราชวัง “คยองบกกุง” ยังมีเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้เกิดการบูรณาการซ่อมแซมพระราชวังครั้งใหญ่ อันสืบเนื่องมาจากการบุกรุกของกองทัพญี่ปุ่น ทำให้อาคารที่อยู่ภายในตำหนักเกือบ 200 อาคาร ถูกทำลายลงไป แม้จะมีการสร้างขึ้นใหม่ แต่ก็มีอาคารเพียง 10 แห่งเท่านั้น

สำหรับช่วงเวลาที่พระราชวังคยองบกกุงเปิดให้นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมคือ เฉพาะวันอังคาร เวลา 09.00 – 18.00 น. หรือเวลา 19.00 -17.00 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ สำหรับใครที่ชื่นชอบบรรยากาศอันร่มรื่น ท่องชมโบราณสถานสำคัญของประเทศเกาหลี หากเดินทางมายังดินแดนกิมจิ อย่าลืมมาสัมผัสความงดงามของสถานที่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประเทศในพระราชวังแห่งนี้กันนะคะ

lemonlinn February 2, 2016 at 5:08 pm
#17728
อ่านแล้ว 33 ครั้ง

lemonlinn February 2, 2016 at 5:09 pm
#17729
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.