เดินชิวๆเที่ยวเล่นที่ฮงแด ย่านชิคๆ คูลๆ ของเกาหลี

Viewing 8 posts - 1 through 8 (of 8 total)

รีวิวฮงแด

ผมเรียกว่าย่านเด็กแนว เด็กฮิป แล้วกัน
มีแต่วัยรุ่น ชิคๆ คูลๆ คงเพราะอยู่ใกล้ Hongik Univ
ผับ บาร์ เสื้อผ้าวัยรุ่น เครื่องประดับเก๋ๆ ย่านนี้เลยครับ

yaktiewbang August 19, 2017 at 2:06 pm
#33531
yaktiewbang August 19, 2017 at 2:07 pm
#33532
yaktiewbang August 19, 2017 at 2:08 pm
#33533
yaktiewbang August 19, 2017 at 2:09 pm
#33534
yaktiewbang August 19, 2017 at 2:09 pm
#33535
yaktiewbang August 19, 2017 at 2:10 pm
#33536
yaktiewbang August 19, 2017 at 2:11 pm
#33537
yaktiewbang August 19, 2017 at 2:13 pm
#33538
Viewing 8 posts - 1 through 8 (of 8 total)

You must be logged in to reply to this topic.