เซจูซิ

Viewing 1 post (of 1 total)

เซจูซิ ตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของเกาะและเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวหลักของเกาะ โรงแรมรูปแบบตะวันตกและโรงแรมขนาดเล็กมากมายตั้งอยู่ทั่วทั้งเมือง โขดหินยองดูอัมใกล้กันนั้นคือหินบาซอลต์มีรูปร่างคล้ายหัวมังกรอ้าปากกว้าง และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่สุดแห่งหนึ่งบนเกาะ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเชจูและประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติจัดแสดงชุดงานชิ้นสำคัญด้านหัตถกรรม, เครื่องมือและอุปกรณ์รวมทั้งพืชพันธุ์, สัตว์และสายแร่ที่เป็นของพื้นเมืองของเกาะเชจูโด

lemonlinn February 4, 2016 at 4:33 pm
#17840
อ่านแล้ว 15 ครั้ง
Viewing 1 post (of 1 total)

You must be logged in to reply to this topic.