ตำนานต้นกำเนิดคาบสมุทรเกาหลี

ตำนานต้นกำเนิดคาบสมุทรเกาหลี

ในราวพันปีมาแล้วในยุคที่ “วานึง” บุตรแห่งสวรรค์ปกครองโลกอยู่นั้น มีหมีและเสืออย่างละหนึ่งตัวอยากเป็นมนุษย์มากๆ…