/ เที่ยว / สวนสนุก

สวนน้ำเชจู วอเตอร์เวิล์ด – Jeju Waterworld

สวนน้ำเชจู วอเตอร์เวิล์ด , Jeju Waterworld (제주워터월드)เป็นสวนน้ำที่ใหญ่ที่สุดในเกาะเชจู เป็นสถานที่ที่สามารถมาทำกิจกรรมร่วมกันได้ทั้งครอบครัว…