รวมข้อมูลการเที่ยวซองดง(Seongdong-gu) หน้า 1

ที่เที่ยวในซองดง(Seongdong-gu)มีทั้งหมด 6 ที่


- ที่เที่ยว - ที่เที่ยวแนะนำ

ที่เที่ยวอื่นๆทั้งหมดใน ซองดง(Seongdong-gu)

พิพิธภัณฑ์แห่งสายน้ำชองกแยชอน Cheonggyecheon Museum

พิพิธภัณฑ์ชองกแยชอน(Cheonggyecheon Museum)เป็นพิพิธภัณท์ที่จัดแสดงเกี่ยวกับแม่น้ำชองกแยซอน(Cheonggyecheon)ที่เป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านใจกลางกรุงโซล…

สวนป่ากรุงโซล Seoul Forest

สวนป่ากรุงโซล(Seoul Forest, 서울숲)เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ถึงขนาดที่เรียกว่าป่ากลางเมืองเลยทีเดียว ที่แต่เดิมเป็นป่าหลวงที่ให้ราชวงศ์กษัตริย์ใช้ล่าสัตว์…

พิพิธภัณฑ์การประปา Waterworks Museum

พิพิธภัณฑ์การประปา(Waterworks Museum) เดิมใช้เป็นโรงงานกรองน้ำให้บริสุทธิ์แห่งแรกในเกาหลี โดยสามารถผลิตน้ำได้…

ภูเขาอึงบงซาน Eungbongsan Mountain

ภูเขาอึงบงซาน(Eungbongsan Mountain) อยู่บนระดับความสูง 94 เมตร สามารถมองเห็นแม่น้ำฮันกัง(Hangang River) ป่ากรุงโซล(Seoul…

ที่เที่ยวแนะนำ - ที่เที่ยวแนะนำ จุดชมซากุระ - จุดชมซากุระ จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี - จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี เป็นมรกดโลก - เป็นมรกดโลก