สวนควางฮัลลูวอน – Gwanghalluwon Garden

สวนควางฮัลลูวอน - Gwanghalluwon Garden (광한루원) ถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยของราชวงศ์โซชองของกษัตริย์เซจอง โดงดังขึ้นจากการที่ใช้ถ่ายทำละครซีรีย์ของเกาหลีโดยในเรื่องเป็นสถานที่ที่พระเอกและนางเอกได้มาเจอกันครั้งแรก…

สวนคาเมเลีย – Camellia Hill

สวนคาเมเลีย - Camellia Hill (카멜리아힐) เป็นสวนพฤกษชาติที่มีดอกคาเมเลียประมาณ 6000 ต้น มากกว่า…

สวนรุกขชาติฮงรึง Hongneung Arboretum

สวนรุกขชาติฮงรึง(Hongneung Arboretum) เป็นสวนแรกของเกาหลีที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1922 โดยทดลองปลูกป่าบนพื้นที่…

สวนโซลไอริส

สวนโซลไอริส – Seoul Iris Garden

สวนโซลไอริส - Seoul Iris  Garden (서울창포원) ระหว่างภูเขาโทบงและภูเขาซุรักซานนั้น มีสวนสวยซ่อนอยู่นั้นก้คือสวนโซลไอริส…