/ เที่ยว / สวน(Garden)

สวนเขาวงกตกิมนยอง – Gimnyeong Maze Park

สวนเขาวงกตกิมนยอง Gimnyeong Maze Park (김녕미로공원) ถูกออกแบบโดยบริษัทชื่อดัง Adrian Fisher Minotaur Maze Designs ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในการสร้างเขาวงกตโดยเฉพาะ…

สวนรุกขชาติฮงรึง Hongneung Arboretum

สวนรุกขชาติฮงรึง(Hongneung Arboretum) เป็นสวนแรกของเกาหลีที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1922 โดยทดลองปลูกป่าบนพื้นที่…

สวนโซลไอริส

สวนโซลไอริส – Seoul Iris Garden

สวนโซลไอริส - Seoul Iris  Garden (서울창포원) ระหว่างภูเขาโทบงและภูเขาซุรักซานนั้น มีสวนสวยซ่อนอยู่นั้นก้คือสวนโซลไอริส…