บ้านพักของชอยซึงเฮียว – House of Choi Seung-hyo

บ้านพักของชอยซึงเฮียว – House of Choi Seung-hyo (최승효가옥) เป็นบ้านสไตล์เกาหลีดั้งเดิมตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา…

ศาลาจัคซอรู Jukseoru Pavilion

ศาลาจัคซอรู (Jukseoru Pavilion, 삼척 죽서루)เป็นศาลาเก่าแก่ริมหน้าผาหินติดธารน้ำ ที่สร้างตั้งแต่ปีค.ศ.…

บ้านนักปราญช์ดาซานโชดัง – Dasan Chodang

บ้านนักปราญช์ดาซานโชดัง ดาซานโชดัง – Dasan Chodang (다산초당) เป็นบ้านของนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่…

บ้านวัฒนธรรม ลี ฮโย ซอก Birthplace of Lee Hyo-seok

บ้านวัฒนธรรม ลี ฮโย ซอก (Birthplace of Lee Hyo-seok, 이효석 생가터)เป็นบ้านเกิดของนักประพันธ์นวนิยายชื่อดังของเกาหลีใต้ที่ชือว่า…

บ้านครอบครัวยู Yoo’s Family

บ้านครอบครัวยู(Yoo’s Family) มีอายุเก่าแก่มากกว่า 600 ปี ตั้งอยู่ในหมู่บ้านบุคชอนฮันอก(Bukchon…

บ้านชเวซุนอู Choi Sunu House

บ้านชเวซุนอู(Choi Sunu House) เป็นบ้านพักอาศัยเก่าของ Hyegok Choi Sunu(1916-1984) นักประวัติศาสตร์…