เครื่องปั้นดินเผา

กว่า 1000 ปีมาแล้ว ที่ชาวเกาหลีได้นำเอาวิธีการทำเครื่องปั้นดินเผามาจากประเทศจีน หลังจากนั้นเป็นต้นมาเครื่องปั้นดินเผาก็เป็นที่นิยมแพร่หลายกันในกลุ่มคนชั้นสูง และกลายเป็นประเพณีอย่างหนึ่งซึ่งชาวเกาหลีมีความภาคภมิใจเป็นอย่างยิ่ง

เครื่องปั้นดินเผาแบบศิลาดลสีเขียวอมฟ้า สวยงามแบบลึกซึ้งจากราชวงศ์โคเรียว (ค.ศ. 918-1392) ก็เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางไปทั่วโลกและเป็นที่นิยมวัตถุโบราณเช่นเดียวกับเครื่องกระเบื้องสีขาวจากราชวงศ์โชซอน

(ค.ศ. 1392-1910) ศิลปะแขนงนี้ได้เข้าไปมีอิทธิพลต่อศิลปะญี่ปุ่นในยุค สมัยต่างๆ โดยเฉพาะในช่วงที่ญี่ปุ่นที่รุกรานประเทศ เกาหลีในช่วงปี ทศวรรษ 1590 และทําให้ศิลปะ แขนงนี้เจริญรุ่งเรืองในญี่ปุ่นจนถึงทุกวันนี้

เรื่องท่องเที่ยวเกาหลีที่กำลังฮิต

ที่เที่ยวแนะนำ - ที่เที่ยวแนะนำ จุดชมซากุระ - จุดชมซากุระ จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี - จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี เป็นมรกดโลก - เป็นมรกดโลก