รวมข้อมูลการเที่ยวกวานัก(Gwanak-gu) หน้า 1

ที่เที่ยวในกวานัก(Gwanak-gu)มีทั้งหมด 5 ที่


- ที่เที่ยว - ที่เที่ยวแนะนำ

ที่เที่ยวอื่นๆทั้งหมดใน กวานัก(Gwanak-gu)

พิพิธภัณฑ์ศิลปะโซลสาขานัมโซล Seoul Museum of Art

พิพิธภัณฑ์ศิลปะโซลสาขานัมโซล(Seoul Museum of Art (SeMA) – Nam Seoul) เป็นอาคารเก่าของกงสุลเบลเยี่ยมที่ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่…

ภูเขากวานักซาน Gwanaksan Mountain

ภูเขากวานักซาน(Gwanaksan Mountain) สูง 629 เมตร ซึ่งได้ขึ้นทเบียนเป็นอุทยาแห่งชาติที่เป็นสัญลักษณ์ประจำเขตกวานัก(Gwanak-gu)…

สวนสาธารณะกวานักซานนักซองแด Gwanaksan Mountain Nakseongdae Park

สวนสาธารณะกวานักซานนักซองแด(Gwanaksan Mountain Nakseongdae Park) เป็นสวนที่สร้างขึ้นเป็นเครื่องบรรณาการให้แก่นายพล…

สวนสาธารณะเชิงนิเวศกวานักซาน Gwanaksan Mountain Ecological Park

สวนสาธารณะเชิงนิเวศกวานักซาน(Gwanaksan Mountain Ecological Park) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ Eco Forest ซึ่งเป็นโซนป่าที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่…

พิพิธภัณฑ์ศิลปะมหาวิทยาลัยโซล Museum of Art, Seoul National University

พิพิธภัณฑ์ศิลปะมหาวิทยาลัยโซล(Museum of Art, Seoul National University) ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก Rem Koolhass ซึ่งได้รับการบริจาคโดยซัมซุงกรุ๊ป(Samsung…

ที่เที่ยวแนะนำ - ที่เที่ยวแนะนำ จุดชมซากุระ - จุดชมซากุระ จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี - จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี เป็นมรกดโลก - เป็นมรกดโลก