สวนฮัลลิม Hallim Park

สวนสาธารณะ สวนฮัลลิม Hallim Park (한림공원)  เป็นจุดท่องเที่ยวยอดนิยมและมีชื่อเสียงของเกาะเซจู หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม…

สวนริมทะเลสาบซอกชนโฮซุ Seokchonhosu Lake Park

ทะเลสาบซอกชนโฮซุ(Seokchonhosu Lake, 석촌호수) เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ของกรุงโซลที่ถูกแบ่งเป็น…

สวนประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม Dongdaemun History Museum

สวนประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทงแดมุน Dongdaemun history museum (동대문역사문화공원) เป็นทั้งสวนสาธารณะและสถานที่รวบรวมวัฒนธรรมความเป็นมาของเกาหลีใต้และซากปรักหักพังโบราณที่ขุดพบเจอตอนก่อสร้างสวนสาธารณะแห่งนี้…

สระน้ำชุนดังจิ Chundangji Pond

สระน้ำชุนดังจิ(Chundangji Pond, 춘당지) ตั้งอยู่ภายในบริเวณของพระราชวังชังกย็อง (Changgyeonggung…

ลานโซลพลาซ่า Seoul Plaza

ลานโซลพลาซ่า(Seoul Plaza, 서울광장) เป็นลานกว้างที่ตั้งอยู่หน้าศาลาที่ว่าการกรุงโซล…

สวนพฤกษศาสตร์พระราชวังชังกย็อง Changgyeonggung botanical garden

สวนพฤกษศาสตร์พระราชวังชังกย็อง(Changgyeonggung botanical garden) ตั้งอยู่ภายในบริเวณของพระราชวังชังกย็อง(Changgyeonggung…

หุบเขาศิลปะโพชอน Pocheon Art Valley

หุบเขาศิลปะโพชอน(Pocheon Art Valley, 포천아트밸리) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดัดแปลงมาจากเหมืองหินแกรนิตเก่า…

โรงถ่ายภาพยนตร์ย้อนยุค แพ็กแจ Baekje Cultural Land

โรงถ่ายภาพยนตร์ย้อนยุค แพ็กแจ (Baekje Cultural Land, 백제문화단지) เป็นสถานที่ท่องที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่ตั้งอยู่ในเมือง…

Dondaemun Design Plaza หรือ DDP

Dondaemun Design Plaza หรือ DDP เป็นกลุ่มอาคารรูปทรงแปลกใจกลางกรุงโซล ตั้งอยู่กลางศูนย์รวมแฟชั่นของเมือง…

สวนซองโด Songdo Central Park

สวนซองโด(Songdo Central Park, 송도 센트럴파크) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ สุดไฮเทค ใจกลางโซนธุรกิจเกิดใหม่…

สวนโซลบอง Seolbong Park

สวนโซลบอง (Seolbong Park, 설봉공원)เป็นสวนสาธารณะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจของท้องถื่น มีบรรยากาศที่ร่มรื่น…

สวนบูชอน Bucheon Park

สวนบูชอน(Bucheon Park, 부천 중앙공원)อยู่ที่เขต Bucheon จังหวัดเคียงกีโด (Gyeonggi-do) เป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ของพื้นที่…

สวนรอบทะเลสาบซังดอง Sangdong Lake Park

สวนรอบทะเลสาบซังดอง (Sangdong Lake Park, 상동호수공원)เป็นสวนสาธารณะที่เปิดให้บริการเมื่อปี…

สวนรอบทะเลสาบอิลซัน Ilsan Lake Park

สวนรอบทะเลสาบอิลซัน(Ilsan Lake Park, 일산호수공원)เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ถึง 620 ไร่ รอบทะเลสาบอิลซัน(Ilsan)…

สวนเครื่องปั้นเคลือบเผา Gwangju Gonjiam Ceramics Park

สวนเครื่องปั้นเคลือบเผา (Gwangju Gonjiam Ceramics Park, 광주 곤지암도자공원)เป็นสวนที่มีรูปแบบที่การใช้ผลงานเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องเคลือบดินเผามาเป็นธีมหลัก…

สวนวอลมิ Wolmi Traditional Park

สวนวอลมิ(Wolmi Traditional Park, 월미공원)เป็นสวนริมทะเลที่อยู่บนเกาะวอลมิโด(Wolmido) จังหวัดอินชอน…

สวนดรีมปาร์ค อินชอน Dream Park

สวนดรีมปาร์ค อินชอน(Dream Park, 드림파크) เป็น complex กลางแจ้งขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นจากบริเวณที่เคยใช้เป็นสถานที่ฝังกลบขยะ…