/ กิน

หมู่บ้านวัฒนธรรมอาหาร โยซุก Hyo-seok Cultural Village

หมู่บ้านวัฒนธรรมอาหาร โยซุก(Hyo-seok Cultural Village Buckwheat Food Street, 효석문화마을 메밀음식거리)เป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมเกาหลีที่มาจากนิยายเรื่องสั้นเรื่องดังที่สุดของเกาหลีที่ชื่อว่า…

ตลาดกุกเจ Gukje Market

ตลาดกุกเจ(Gukje Market)เป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี มีร้านค้าทุกตรอกซอกซอย…