เกาะชูจาโด – Chujado Island

เกาะชูจาโด – Chujado Island (추자도) เป็นหนึ่งใน 4 เกาะที่มีคนอาศัยอยู่ นอกเหนือจากนั้นอีก 38 เกาะที่อยู่รอบๆ…

เกาะดอลซานโด – Dolsando Island

เกาะดอลซานโด – Dolsando Island (돌산도) เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 7 ในเกาหลีใต้…

เกาะยองซานโด – Yeongsando Island

เกาะยองซานโด – Yeongsando Island (영산도) เป็นเกาะเล็กๆที่ค่อนข้างเงียบสงบ มีคนอาศัยอยู่ที่นั้นประมาณ…

เกาะซัมฮักโด – Samhakdo Island

เกาะซัมฮักโด – Samhakdo Island (삼학도) เป็นเกาะที่อยู่ใกล้กับตัวเมืองมกโพ ปัจจุบันมีการทำถนนทางเชื่อมไปยังเกาะ…

เกาะชองซานโด – Cheongsando Island

เกาะชองซานโด Cheongsando Island (청산도) มีธรรมชาติที่งดงามไม่ว่าจะเป็น ภูเขา, ทะเล และท้องฟ้า…

เกาะบันโพซอแรซอม Banpo Seoraeseom Island

เกาะบันโพซอแรซอม(Banpo Seoraeseom Island) เป็นเกาะที่มนุษย์สร้างขึ้นในช่วงกลางทศวรรษ…