hwadam-botanic-garden

ใบไม้เปลี่ยนสีที่ Hwadam Botanic Garden สวยราวกับอยู่ในเทพนิยาย

สำหรับใครที่กำลังรอท่องเที่ยวในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนี้ตั้งแต่ในช่วงปลายตุลาคมจนถึงกลางพฤศจิกายน…

รถรางชมวิวทะเลแฮนัม Monorail Haenam

รถรางชมวิวทะเลแฮนัม monorail (모노레일) ตั้งอยู่ในเขต Haenam (해남) ที่สามารถชื่นชมทัศนียภาพของชายฝั่งทะเลใต้และความงามของทะเลสีครามเป็นสถานที่ดูความงามของเส้นขอบฟ้า…

ทะเลสาบ บูมุนโฮ Bomunho Lake

ทะเลสาบ บูมุนโฮ Bomunho Lake (보문호) เป็นทะเลสาบที่มีขนาดกว้างใหญ่ มีสวนสาธารณะที่ใว้พักผ่อนอยู่ภายใน…

สวนพฤกษศาสตร์พระราชวังชังกย็อง Changgyeonggung botanical garden

สวนพฤกษศาสตร์พระราชวังชังกย็อง(Changgyeonggung botanical garden) ตั้งอยู่ภายในบริเวณของพระราชวังชังกย็อง(Changgyeonggung…

หุบเขาศิลปะโพชอน Pocheon Art Valley

หุบเขาศิลปะโพชอน(Pocheon Art Valley, 포천아트밸리) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดัดแปลงมาจากเหมืองหินแกรนิตเก่า…

ทางเดินลอยฟ้า เบียงบังชิ ที่ Arii Hills (Byeongbangchi Skywalk)

ทางเดินลอยฟ้า เบียงบังชิ ที่ Arii Hills (Byeongbangchi Skywalk)

ทางเดินลอยฟ้าเบียงบังชิ(Byeongbangchi Skywalk) ที่ Arii Hills มีความสูกว่า 583 เมตร จึงทำให้มองเห็นทัศนีย์ภาพ…

อุทยานแห่งชาติแดดุนซาน Daedunsan

อุทยานแห่งชาติแดดุนซาน Daedunsan อุทยานแห่งชาติแดดุนซานเป็นอุทยานแห่งของที่อยู่ทางตะวันตกของเกาหลีใต้…

ปากปล่องภูเขาไฟโกมัน – Geomun Oreum [UNESCO World Heritage]

ปากปล่องภูเขาไฟโกมัน - Geomun Oreum [UNESCO World Heritage] (거문오름 [세계자연유산]) เกิดจากการระเบิดของลาวาเมื่อประมาณ…

หุบเขาจอมรัค Jomurak Valley

หุบเขาจอมรัค (Jomurak Valley, 조무락계곡)เป็นหุบเขาที่ไหลระหว่างภูเขา Seongnyongsan และ ภูเขา Hwaaksan…

หุบเขาออบบิ Eobi Valley

หุบเขาออบบิ(Eobi Valley, 어비계곡)อยู่ที่ภูเขาออบบิซาน(Eobisan)ซึ่งเป็นแนวทางธรรมชาติระหว่างหลายๆเมืองในเกาหลี…

สวนนันทนาการป่า คัลบงซาน Kalbongsan Natural Recreation Forest

สวนนันทนาการป่า คัลบงซาน(Kalbongsan Natural Recreation Forest, 칼봉산자연휴양림)ตั้งอยู่ภายในหุบเขา Gyeongban…

ภูเขาโกแดซาน Godaesan Mountain

ภูเขาโกแดซาน(Godaesan Mountain, 고대산)เป็นหนึ่งในจุดปีนเขาที่คนเกาหลีนิยมมาปีนกันเพราะยังมีธรรมชาติที่สมบูรณ์…

ภูเขาโซโยซาน Soyosan Mountain

ภูเขาโซโยซาน (Soyosan Mountain, 소요산국민관광지)เป็นหนึ่งในภูเขาที่เป็นที่นิยมจากนักปีนเขาชาวเกาหลีมากทีสุดแห่งหนึ่ง…

ภูเขาไฟ แซ บยอล โอรึม – Saebyeol Oreum

ภูเขาไฟ แซ บยอล โอรึม - Saebyeol Oreum (새별오름) เป็นภูเขาไฟที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของเกาะเชจู…

ปากปล่องภูเขาไฟ ดารางชิ-โอรึม Darangshi Oreum

ปากปล่องภูเขาไฟ ดารางชิ-โอรึม Darangshi Oreum (다랑쉬오름) ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะเชจู…

สวนรุกขชาติ และพิพิธภัณท์ป่าไม้แห่งชาติ Gwangneung Forest KNA

สวนรุกขชาติ และพิพิธภัณท์ป่าไม้แห่งชาติ(Korea National Arboretum and Forest Museum, Gwangneung Forest, KNA, 국립수목원…

ปากปล่องภูเขาไฟยงนึนโอรึม – Yongnuni Oreum

ปากปล่องภูเขาไฟยงนึนโอรึม - Yongnuni Oreum (용눈이오름) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า  "Yonganak" แปลว่า…

เกาะเพงยองโด Baengnyeongdo Island

เกาะเพงยองโด(Baengnyeongdo Island, 백령도)มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายที่ เช่น หน้าผากลางทะเล Dumujin,…