หุบเขาอันด็อก – Andeok Valley

หุบเขาอันด็อก - Andeok Valley (안덕계곡)  อยู่ในหมู่บ้าน Gansan-ri ห่างจาก Hwasun-ri ประมาณ 2 กิโลเมตร ภายในหุบเขาถูกปกคลุมด้วยต้นไม้สูงโดยรอบ…