หุบเขาจอมรัค Jomurak Valley

หุบเขาจอมรัค (Jomurak Valley, 조무락계곡)เป็นหุบเขาที่ไหลระหว่างภูเขา Seongnyongsan และ ภูเขา Hwaaksan ที่มีน้ำไหลจากทั้งสองภูเขามารวมกันจนเป็นธารน้ำใสในหุบเขาจอมรัค…

น้ำตกซัมบูยอน Sambuyeon Falls

น้ำตกซัมบูยอน(Sambuyeon Falls, 삼부연폭포)เป็นน้ำตกสูง 20 เมตร อยู่ที่เมือง Cheorwon จังหวัดคังวอนโด…

น้ำตกยุกแดม Yukdam Falls

น้ำตกยุกแดม (Yukdam Falls, 육담폭포) เป็นน้ำตก 6 ชั้น ที่อยู่ระหว่างทางไปน้ำตกเบอยอง(Biryong)…

น้ำตกมังกร เกอยอง Guryong Falls

น้ำตกเกอยอง (Guryong Falls Sogeumgang, 구룡폭포-소금강)หรือน้ำตกมังกร เป็นกลุ่มของน้ำตก 9 ชั้น กระจายตัวอยู่เป็นระยะทางประมาณ…

น้ำตก ดูตายอน Dutayeon Falls

น้ำตก ดูตายอน (Dutayeon Falls, 두타연) อยู่ที่เมือง Yanggu จังหวัดคังวอนโด(Gangwon-do) เป็นส่วนหนึ่งของธารน้ำ Suip…

น้ำตกกูกก Gugok Falls

น้ำตกกูกก(Gugok Falls, 구곡폭포)อยู่ในภูเขาบงหวาซาน(Bonghwasan) จังหวัดคังวอนโด(Gangwon-do) ไหลผ่านหน้าผาหินที่เปลี่ยนทิศทางไปมา…

น้ำตกจิคแตง Jiktang Falls

น้ำตกจิคแตง (Jiktang Falls, 직탕폭포)อยู่ช่วงกลางของแม่น้ำ Hantangang ที่ไหลผ่านเมือง Dongsong เป็นน้ำตกเตี้ยๆ…