วัดบูซอคซา Buseoksa Temple

เป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ขึ้นชื่อ

วัดบูซอคซา(Buseoksa Temple) เป็นวัดที่มีความสวยงามและมีพื้นที่ขนาดกว้างใหญ่ ทัศนียภาพที่สดชื่นและสวยงาม ใบไม้เปลี่ยนสีที่ดูนุ่มนวล วัดถูกสร้างขึ้นปี 676 โดยคำสั่งจากกษัติย์ Munmu มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานน่าสนใจ ทางเข้าของวัด Buseoksa จะมีบันใดทั้งหมด 108 ขั้น ก่อนถึงประตูทางเข้า Cheonwangmun กับประตู Anyangmun เป็นความเชื่อกันว่าระหว่างเดินขึ้นบันใดทั้ง 108 ขั้น หมายถึงการไถ่ถอนจิตใจจากความทุกข์ทรมาณความชั่วร้ายทั้งหมด เมื่อมาถึงจะพบวัด Buseoksa และเมื่อเดินผ่านประตู Cheonwangmun จะเห็นหอคอยที่เรียกว่า Beomjongru และเมื่อเดินผ่านหอคอย Beomjongru เข้าไปก็จะเห็นศาลาที่เรียกว่า Anyang หมายถึง “เข้าสู่สวรรค์” และถ้าหากเดินเข้าไปข้างในอีก ก็จะไปถึงอาคารหลักของ Buseoksa Temple ก็คือวัด Muryangsujeon เป็นอาคารไม้ที่มีโครงสร้างของอาคารที่สวยงามน่าประทับใจ

photos by 골뱅 from commons.wikimedia.org/wiki/File:Buseoksa,_Yeongju_(영주_부석사)_-_panoramio.jpg( cc by 3.0)

photos by adam nicholson from flickr.com/photos/adamgn/5433883666( cc by 2.0)

photos by adam nicholson from flickr.com/photos/adamgn/5433260971( cc by 2.0)

photos by adam nicholson from flickr.com/photos/adamgn/5433262757( cc by 2.0)

photos by Kyle Magnuson from flickr.com/photos/kjmagnuson/27567615634( cc by 2.0)

แผนผังของบรรยากาศช่วงใบไม้เปลี่ยนสีที่ วัดบูซอคซา Buseoksa Temple

แผนผังของบรรยากาศช่วงใบไม้เปลี่ยนสีที่ วัดบูซอคซา Buseoksa Temple

การเข้าชม

ค่าเข้าชม: ผู้ใหญ่ 1,200 วอน(มากลุ่ม 1,000 วอน)
วัยรุ่น 1,000 วอน (มากลุ่ม 800วอน)
เด็ก 800 วอน(มากลุ่ม 500 วอน) ***มากลุ่ม 30 คนขึ้นไป***
ค่าจอดรถ 3,000 วอน
เวลาเปิด-ปิด: เปิดทุกวันตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก

วิธีการเดินทาง

เริ่มจากรถไฟใต้ดิน สถานีโซล ต่อรถไฟไปยังสถานีปุงกี จากนั้นต่อรถซิตี้บัสไปยัง Buseoksa Temple

แผนที่วัดบูซอคซา Buseoksa Temple และที่เที่ยวอื่นๆในเคียงซังบุกโด (Gyeongsangbuk-do)

GPS: 36.999189,128.687444
- ที่เที่ยว - ที่เที่ยวแนะนำ - ที่เที่ยวปัจจุบัน

เรื่องท่องเที่ยวเกาหลีที่กำลังฮิต

ที่เที่ยวแนะนำ - ที่เที่ยวแนะนำ จุดชมซากุระ - จุดชมซากุระ จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี - จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี เป็นมรกดโลก - เป็นมรกดโลก