/ เคียงซังบุกโด (Gyeongsangbuk-do) / วัดบูซอคซา Buseoksa Temple

วัดบูซอคซา Buseoksa Temple

วัดบูซอคซา Buseoksa Temple
เป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ขึ้นชื่อ

วัดบูซอคซา(Buseoksa Temple) เป็นวัดที่มีความสวยงามและมีพื้นที่ขนาดกว้างใหญ่ ทัศนียภาพที่สดชื่นและสวยงาม ใบไม้เปลี่ยนสีที่ดูนุ่มนวล วัดถูกสร้างขึ้นปี 676 โดยคำสั่งจากกษัติย์ Munmu มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานน่าสนใจ ทางเข้าของวัด Buseoksa จะมีบันใดทั้งหมด 108 ขั้น ก่อนถึงประตูทางเข้า Cheonwangmun กับประตู Anyangmun เป็นความเชื่อกันว่าระหว่างเดินขึ้นบันใดทั้ง 108 ขั้น หมายถึงการไถ่ถอนจิตใจจากความทุกข์ทรมาณความชั่วร้ายทั้งหมด เมื่อมาถึงจะพบวัด Buseoksa และเมื่อเดินผ่านประตู Cheonwangmun จะเห็นหอคอยที่เรียกว่า Beomjongru และเมื่อเดินผ่านหอคอย Beomjongru เข้าไปก็จะเห็นศาลาที่เรียกว่า Anyang หมายถึง “เข้าสู่สวรรค์” และถ้าหากเดินเข้าไปข้างในอีก ก็จะไปถึงอาคารหลักของ Buseoksa Temple ก็คือวัด Muryangsujeon เป็นอาคารไม้ที่มีโครงสร้างของอาคารที่สวยงามน่าประทับใจ

บรรยากาศช่วงใบไม้เปลี่ยนสีที่ วัดบูซอคซา Buseoksa Temple

บรรยากาศช่วงใบไม้เปลี่ยนสีที่ วัดบูซอคซา Buseoksa Temple

บรรยากาศช่วงใบไม้เปลี่ยนสีที่ วัดบูซอคซา Buseoksa Temple

บรรยากาศช่วงใบไม้เปลี่ยนสีที่ วัดบูซอคซา Buseoksa Temple

บรรยากาศช่วงใบไม้เปลี่ยนสีที่ วัดบูซอคซา Buseoksa Temple

บรรยากาศช่วงใบไม้เปลี่ยนสีที่ วัดบูซอคซา Buseoksa Temple

บรรยากาศช่วงใบไม้เปลี่ยนสีที่ วัดบูซอคซา Buseoksa Temple

บรรยากาศช่วงใบไม้เปลี่ยนสีที่ วัดบูซอคซา Buseoksa Temple

บรรยากาศช่วงใบไม้เปลี่ยนสีที่ วัดบูซอคซา Buseoksa Temple

บรรยากาศช่วงใบไม้เปลี่ยนสีที่ วัดบูซอคซา Buseoksa Temple

แผนผังของบรรยากาศช่วงใบไม้เปลี่ยนสีที่ วัดบูซอคซา Buseoksa Temple

แผนผังของบรรยากาศช่วงใบไม้เปลี่ยนสีที่ วัดบูซอคซา Buseoksa Temple

การเข้าชม

ค่าเข้าชม: ผู้ใหญ่ 1,200 วอน(มากลุ่ม 1,000 วอน)
วัยรุ่น 1,000 วอน (มากลุ่ม 800วอน)
เด็ก 800 วอน(มากลุ่ม 500 วอน) ***มากลุ่ม 30 คนขึ้นไป***
ค่าจอดรถ 3,000 วอน
เวลาเปิด-ปิด: เปิดทุกวันตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก

วิธีการเดินทาง

เริ่มจากรถไฟใต้ดิน สถานีโซล ต่อรถไฟไปยังสถานีปุงกี จากนั้นต่อรถซิตี้บัสไปยัง Buseoksa Temple

แผนที่วัดบูซอคซา Buseoksa Temple และที่เที่ยวอื่นๆในเคียงซังบุกโด (Gyeongsangbuk-do)

GPS: 36.999189,128.687444

- ที่เที่ยว - ที่เที่ยวแนะนำ - ที่เที่ยวปัจจุบัน

เรื่องท่องเที่ยวเกาหลีที่กำลังฮิต

ที่เที่ยวแนะนำ - ที่เที่ยวแนะนำ จุดชมซากุระ - จุดชมซากุระ จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี - จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี เป็นมรกดโลก - เป็นมรกดโลก