วัดพุลกุกซา Bulguksa Temple

วัดพุลกุกซา  ตั้งอยู่ภายในจังหวัดคย็องซังเหนือ สถาปัตยกรรมและศิลปะต่างๆของวับอกเลยว่าความงดงามนี่ไม่ธรรมดา…

วัดโชเกซา Jogyesa Temple

วัดโชเกซา Jogyesa Temple (조계사) หรือที่คนไทยเรียกว่า "วัดพระยิ้ม" ในอดีตนั้นวัดแห่งนี้เป็นเหมือนศูนย์กลางของศาสนาพุทธนิกายเซนในเกาหลี…

วัดมังจองกัม Manggyeongam Temple

วัดมังจองกัม (Manggyeongam Temple, 망경암)เป็นวัดที่เชื่อกันว่ากษัตริย์ในยุคโครยอ(Goryeo) และโจซอน(Joseon)มักจะมาขอพรกันที่นี่…

วัดซุจงซา Sujongsa Temple

วัดซุจงซา(Sujongsa Temple, 수종사)เป็นวัดที่มีผู้เดินทางมาเยี่ยมชมมากทั้งจากผู้ที่นับถือศรัทธาและผู้ที่ชื่นชอบการเดินป่า…

วัดแบงยองซา Baengnyeonsa Temple Gapyeong

วัดแบงยองซา(Baengnyeonsa Temple, 백련사)ที่เขต Gapyeong เป็นวัดพุทธที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขามากถึง…

วัดโบมุนซา Bomunsa Temple

วัดโบมุนซา(Bomunsa Temple, 보문사 강화)แห่งเขตคังฮวา(Ganghwa)อยู่ที่เกาะ Seongmodo เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยซิลล่า(Silla)ประมาณปีค.ศ.…

วัดยองกุงซา Yonggungsa Temple Incheon

วัดยองกุงซา(Yonggungsa Temple, 용궁사 )สาขาเมืองอินชอน(Incheon)อยู่บนเกาะเดียวกับสนามบินนานาชาติอินชอน…

วัดฮึงยุนซา Heungryunsa Temple Incheon

วัดฮึงยุนซา(Heungryunsa Temple,흥륜사)สาขาอินชอน สร้างขึ้นในยุคโครยอ(Goryeo )เมื่อประมาณ 600 ปีก่อนโดยพระ Naong…

วัดทอคซกซา Jeokseoksa Temple

วัดทอคซกซา(Jeokseoksa Temple, 적석사)เป็นวัดพุทธเก่าแก่ที่สร้างเมื่อประมาณ 1600 ปีก่อน เป็นที่รู้จักในเรื่อง Gamrojeong…

วัดเจิงดองซา Jeondeungsa Temple

วัดเจิงดองซา(Jeondeungsa Temple, (전등사 (강화))เป็นวัดพุทธเก่าแก่ เดิมชือว่า จินจองซา(Jinjongsa) ตั้งแต่ยุโครยอ(Goryeo)…

วัดชองเพียงซา Cheongpyeongsa Temple

วัดชองเพียงซา(Cheongpyeongsa Templ, 청평사 (춘천))แห่งเมืองชุนชอน(Chuncheon) จังหวัดคังวอนโด(Gangwondo) เป็นวัดพุทธเก่าแก่ที่ซ่อนตัวในภูเขาที่เข้าถึงได้ยาก…

วัดชินฮึงซา Sinheungsa Temple

วัดชินฮึงซา(Sinheungsa Temple, 신흥사(설악산))เป็นวัดพุทธพระใหญ่เก่าแก่ที่อยู่ภายในอุทยานแห่งชาติซอรัคซาน(Seoraksan)…

วัดซังวอนซา Sangwonsa Temple

วัดซังวอนซา(Sangwonsa Temple, 상원사(오대산)) เป็นวัดพุทธเก่าแก่สร้างขึ้นตั้งแต่ยุคชิลลา(Silla)โดยพระ…

วัดแบกดัมซา Baekdamsa Temple

วัดแบกดัมซา(Baekdamsa Temple, 백담사)เป็นวัดพุทธเก่าแก่สร้างขึ้นในยุคซิลล่า(Silla) โดยพระ…

วัดนักซานซา Naksansa Temple

วัดนักซานซา(Naksansa Temple, 낙산사)เป็นวัดพุทธเก่าแก่ที่อยู่ทางเหนือของชายหาดนักซาน(Naksan…

ยักษ์เฝ้าประตูที่วัด Guryongsa

วัดเกอยองซา Guryongsa Temple

วัดเกอยองซา(Guryongsa Temple, 구룡사)เป็นวัดที่อยู่ภายในอุทยานแห่งชาติเชียกซาน(Chiaksan)สร้างขึ้นในยุคซิลล่า(Silla…

วัดจึงซิมซา – Jeungsimsa Temple

วัดจึงซิมซา - Jeungsimsa Temple (증심사) ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขามูดึงซาน เป็นหนึ่งในวัดที่มีความสำคัญของจังหวัดควางจู…

วัดซอนัมซา – Seonamsa Temple – Suncheon

วัดซอนัมซา - Seonamsa Temple - Suncheon (선암사-순천) วัดนี้ขึ้นชื่อเรื่องธรรมชาติที่สวยงามมาก…