หุบเขาศิลปะโพชอน Pocheon Art Valley

หุบเขาศิลปะโพชอน(Pocheon Art Valley, 포천아트밸리) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดัดแปลงมาจากเหมืองหินแกรนิตเก่า ที่มีลักษณะเป็นหุบเหว…

พิพิธภัณท์ศิลปะร่วมสมัยแห่งชาติ MMCA Gwacheon

พิพิธภัณท์ศิลปะร่วมสมัยแห่งชาติ(National Museum of Modern and Contemporary Art หรือ MMCA , 국립현대미술관 (과천관)) จัดแสดงผลงานศิลปะแบบสมัยใหม่(Modern…

อินชอน อาร์ต แพลตฟอร์ม Incheon Art Platform

อินชอน อาร์ต แพลตฟอร์ม(Incheon Art Platform, 인천아트플랫폼)เป็น complex  เกี่ยวกับศิลปะที่ renovate กลุ่มอาคารเก่าสไตล์โกดังเก็บของแบยุโรป…

ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมอินชอน Incheon Culture & Arts Center

ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมอินชอน(Incheon Culture & Arts Center, 인천종합문화예술회관)เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปีค.ศ.…

พิพิธภัณท์ศิลปะซงงัน Songam Art Museum

พิพิธภัณท์ศิลปะซงงัน(Songam Art Museum, 송암미술관)เป็นอาคารสไตล์ฝรั่งเศษยุควิคทอเรีย ตั้งอยู่ริมทะเล…

ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม ชุนชอน Chuncheon Culture & Art Center

ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม ชุนชอน (Chuncheon Culture & Art Center, 춘천문화예술회관) หรือ CCAC เป็นผู้นำด้านการจัดแสดงประเภทต่างๆ…

พิพิธภัณท์ศิลปะ ปาร์ค ซู คุณ Park Soo Keun Museum

พิพิธภัณท์ศิลปะ ปาร์ค ซู คุณ(Park Soo Keun Museum, 박수근미술관)สร้างเพื่ออุทิศให้กับศิลปินชื่อดังของเกาหลี ปาร์ค…

แกลลอรี่งานศิลปะชุนชอน Chuncheon Art Gallery

แกลลอรี่งานศิลปะชุนชอน (Chuncheon Art Gallery, 춘천미술관)เป็นพิพิธภัณท์แห่งแรกของเมือง Samcheon-dong…

พิพิธภัณท์ศิลปะปูซาน Busan Museum of Art

พิพิธภัณท์ศิลปะปูซาน (Busan Museum of Art, 부산시립미술관)เป็นอาคารพิพิธภัณท์ขนาดใหญ่ ที่จัดแสดงเฉพาะด้านศิลปะของเมืองปูซาน…

ศูนย์วัฒนธรรมปูซาน Busan Cultural Center

ศูนย์วัฒนธรรมปูซาน (Busan Cultural Center, 부산문화회관)เป็นสถานที่จัดงานต่างๆทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของโซล…