/ เที่ยว / ศาลเจ้า

ศาลเจ้าคยองกิจอน – Gyeonggijeon Shrine

ศาลเจ้าคยองกิจอน - Gyeonggijeon Shrine (경기전) ถูกสร้างขึ้นในปี 1410 ในสมัยราชวงศ์โซซอน ต่อมาบางส่วนของศาลเจ้าได้ถูกทำลายลง…

ศาลเจ้ามุนมโยวา Seoul Munmyo Shrine

ศาลเจ้ามุนมโยวา(Seoul Munmyo Shrine) เป็นศาลเจ้าที่อุทิศเพื่อขงจื๊อ และสถาบันการศึกษาที่สูงที่สุดของราชวงศ์โชซอน…

โบสถ์คาธอลิคแซนัมทอ Saenamteo Catholic Holy Place of the Martyrs

โบสถ์คาธอลิคแซนัมทอ(Saenamteo Catholic Holy Place of the Martyrs) เป็นอาคารสูงสไตล์เกาหลีดั้งเดิมที่แตกต่างจากอาคารอื่นๆ…

โบสถ์ทังโกแกคาธอลิค Danggogae Catholic Martyrs’ Shrine

โบสถ์ทังโกแกคาธอลิค(Danggogae Catholic Martyrs' Shrine) ตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆที่ห่างจากตลาดสินค้าอิเลกทรอนิกส์ยกซาน(Yongsan…

ศาลเจ้าจอลทูซัน Jeoldusan Martyrs Grounds

ศาลเจ้าจอลทูซัน(Jeoldusan Martyrs Grounds) มีชื่อเดิมว่า Yongdubong และ Jamdubong และถูกเปลี่ยนมาใช้ชื่อปัจจุบันในปี…

เจดีย์ฮโยซาจอง Hyosajeong Pavilion

เจดีย์ฮโยซาจอง Hyosajeong Pavilion (효사정) สร้างขึ้นโดยท่านโนฮัน ขุนนางในสมัยราชวงศ์โชซอน…