รวม 12 มรดกโลกของเกาหลีใต้ แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ ทรงคุณค่า UNESCO

เกาหลีใต้มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติอันทรงคุณค่ามากมายหลายแห่งทั่วประเทศ…

สุสานหลวงแทกังนึง Taegangneung

สุสานหลวงแทกังนึง(Taegangneung หรือ Taereung หรือ Gangneung) เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ลำดับที่…

วัดมีรึกซา – Mireuksa Temple

วัดมีรึกซา – Mireuksa Temple (익산 미륵사지) เป็นวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสมัยอาณาจักรแพ็กเจ…

อุทยานแห่งชาติดาโดแฮแฮซัง – Dadohaehaesang National Park

อุทยานแห่งชาติดาโดแฮแฮซัง – Dadohaehaesang National Park (다도해해상국립공원) ครอบคลุมพื้นที่ของซินอัน…

ศาลเจ้าจงมโย Jongmyo Shrine

ศาลเจ้าจงมโย(Jongmyo Shrine) เป็นสถานที่หลักในการเคารพบูชาพิธีเก่าแก่ Jongmyo Jaerye สำหรับพระมหากษัตริย์ราชวงศ์โชซอน…

พระราชวังชางด็อกกุงและฮูวอน Changdeokgung Palace and Huwon

พระราชวังชางด็อกกุงและฮูวอน(Changdeokgung Palace and Huwon) เป็นพระราชวังที่สร้างหลังจากพระราชวังเคียงบกกุง(Gyeongbukgung…

ยอดเขาซองซาน อิลชุบง – Seongsan Ilchulbong Peak

ยอดเขาซองซาน อิลชุบง – Seongsan Ilchulbong Peak (성산일출봉) เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อประมาณ…

Hallasan National Park

อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน – Hallasan National Park

ที่ฮัลลาซานนั้นอนุญาตให้ปีนเขาได้เฉพาะตอนกลางวันเท่านั้น ซึ่งจะมีเวลาเปิดปิดกำหนดไว้ในแต่ละเดือนแตกต่างกัน…

สุสานหลวงจองรึง Jeongneung Royal Tomb

สุสานหลวงจองรึง(Jeongneung Royal Tomb) เป็นหลุมฝังพระศพของสมเด็จพระราชินีมเหสีซินต็อก(Queen…

สุสานหลวงอึยรึง Uireung Royal Tomb

สุสานหลวงอึยรึง(Uireung Royal Tomb) เป็นสุสานของกษัตริย์คยองจง(King Gyeongjong) ลำดับที่ 20 แห่งราชวงศ์โชซอน…

สุสานฮยอนรึง Heolleung

สุสานฮยอนรึง(Heolleung) มีภูเขาแทโมซาน(Daemosan)ตั้งอยู่เบื้องหลังโอบกอดสุสานหลวง…

สุสานหลวงซอนรึง Seolleung Monument

หินสุสานหลวงซอนรึง(Seolleung Monument หรือ Seonjeongneung, 선릉) ประกอบด้วยสุสานหลวงซอนรึง(Seolleung Royal…