โบสถ์คริสตจักรคาทอลิก ปังซุวอน Pungsuwon Catholic Church

โบสถ์คริสตจักรคาทอลิก ปังซุวอน(Pungsuwon Catholic Church, 횡성 풍수원천주교회(풍수원성당))เป็นโบสถ์คริสต์แห่งแรกที่สร้างขึ้นในเขตชนบทและ…

วัดแทฮึงซา – Daeheungsa Temple (Haenam)

วัดแทฮึงซา – Daeheungsa Temple (Haenam) (대흥사(해남)) ตั้งอยู่กลางหุบเขา ภายในวัดมีอาคารหลายหลังด้วยกัน…

วัดมิฮวางซา – Mihwangsa Temple

วัดมิฮวางซา – Mihwangsa Temple (미황사) วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับภูเขาดัลมาซาน จึงทำให้วัดแห่งนี้สามารถมองเห็นแนวเทือกเขาหินที่สวยงามได้ …

วัดซัมหวาซา Samhwasa Temple

วัดซัมหวาซา(Samhwasa Temple, 삼화사) เป็นวัดพุทธเก่าแก่ที่สวยงาม อยู่ใกล้กับทางเข้าภูเขาดูตาซาน(Dutasan)…

วัดแทอันซา – Taeansa Temple

วัดแทอันซา – Taeansa Temple (태안사) สร้างโดยพระ 3 รูปในช่วงราชวงศ์ซิลลา ตั้งอยู่ที่เชิงเขาดองริซาน…

วัดฮยางจิราม – Hyangiram Hermitage (Yeosu)

วัดฮยางจิราม – Hyangiram Hermitage (Yeosu) (향일암(여수)) หนึ่งในสถานที่ยอดนิยมของชาวเกาหลีที่เดินทางมาเพื่อไว้สิ่งศักดิ์และขอพร…

วัดเบียวพึงซา Beopheungsa Temple

วัดเบียวพึงซา (Beopheungsa Temple, 법흥사)เป็นวัดพุทธเก่าแก่ตั้งแต่ยุคซิลล่า(Silla) สร้างโดยพระเจ้าจินดอก(Jindeok)…

วัดแบงยอนซา – Baengnyeonsa Temple (Gangjin)

วัดแบงยอนซา – Baengnyeonsa Temple (Gangjin) (백련사-강진) เป็นวัดหลักในการบูรณะและฟื้นฟูพระพุทธศาสนามายาวนาน…

วัดโดเพียนซา Dopiansa Temple

วัดโดเพียนซา(Dopiansa Temple Cheorwon, 도피안사(철원))เป็นวัดเก่าแก่ในศาสนาพุทธสร้างโดยพระสงฆ์ชื่อ…

วัดบุลกัพซา – Bulgapsa Temple (Yeonggwang)

วัดบุลกัพซา – Bulgapsa Temple (Yeonggwang) (불갑사 (영광)) เป็นวัดศาสนาพุทธศาสนาวัดแรกๆที่สร้างขึ้นในเกาหลี…

หมู่บ้านมพยอง – Mopyeong Village

หมู่บ้านมพยอง – Mopyeong Village (모평권역(모평마을)) เป็นหมู่บ้าน “farming village” ซึ่งเป็นบ้านแบบเกาหลีไสตล์ดั้งเดิมและมีประวัติศาสตร์ยาวนาน…

วัดโดริมา – Dorimsa Temple

วัดโดริมา – Dorimsa Temple (도림사) สร้างขึ้นโดยพระวอนเฮียว (Wonhyo) ในช่วงราชวงศ์ชิลลา ตั้งอยู่บนยอดเขาดอนกัก…

วัดโดกัปซา – Dogapsa Temple

วัดโดกัปซา – Dogapsa Temple (도갑사) ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติวอลชุลซาน ล้อมรอบไปด้วยป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทำให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม…

วัดชองวานซา – Cheongwansa Temple (Jangheung)

วัดชองวานซา – Cheongwansa Temple (Jangheung) (천관사(장흥)) วัดแห่งนี้ตั้งอยู่กลางหุบเขาชองวานซาซึ่งเป็นที่มาของชื่อวัด…

วัดแฮดอง ยงกุงซา Haedong Yonggungsa Temple

วัดแฮดอง ยงกุงซา (Haedong Yonggungsa Temple, 해동 용궁사)เป็นหนึ่งในวัดพุทธเก่าแก่ และมีชื่อเสียงของเมืองปูซาน…

วัดฮึงยุนซา – Heungryunsa Temple (Suncheon)

วัดฮึงยุนซา – Heungryunsa Temple (Suncheon) (흥륜사 (순천)) เป็นหนึ่งในวัดทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสาขาของวัด…

วัดฮึงกักซา – Heungguksa Temple (Yeosu)

วัดฮึงกักซา – Heungguksa Temple (Yeosu) (흥국사 (여수)) เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวของอาคารทั้ง…

วัดเบียวเมียวซาBeomeosa Temple Stay

วัดเบียวเมียวซา(Beomeosa Temple Stay, 범어사 템플스테이)เป็นวัดเก่าแก่อยู่ที่เชิงเขาของภูเขากอมจองซาน(Geumjeongsan)…