วัดฮงบัปซา Hongbeopsa Temple

วัดฮงบัปซา(Hongbeopsa Temple, 홍법사)เป็นวัดขนาดใหญ่ที่รู้จักกันดีว่ามีพระพุทธรูปสำริดนั่งสีทองขนาดใหญ่…

วัดยองชอนซา – Yongcheonsa Temple (Hampyeong)

วัดยองชอนซา - Yongcheonsa Temple (Hampyeong) (용천사) เป็นวัดที่มีสาขามาจากวัดแบ็คยองซาซึ่งเป็นวัดพระพุทธศาสนานิกายโชเก…

วัดยอนโกซา – Yeongoksa Temple

วัดยอนโกซา - Yeongoksa Temple (연곡사) ถูกสร้างขึ้นโดยพระอาจารย์ยอนกิ ซึ่งเป็นท่านเดียวกันกับที่สร้างวัด…

วัดฮวากแยซา Hwagyesa Temple

วัดฮวากแยซา(Hwagyesa Temple) เป็นวัดของพุทธศาสนาที่ตั้งอยู่บริเวณชายเขาซัมกักซาน(Mount…

วัดโดซอนซา Doseonsa Temple

วัดโดซอนซา(Doseonsa Temple) มีอายุเก่าแก่ถึง 1,100 ปี ก่อตั้งในช่วงสมัยอาณาจักรซิลลา…

วัดฮวาออมซา – Hwaeomsa Temple

วัดฮวาออมซา - Hwaeomsa Temple (화엄사) เป็นหนึ่งใน 10 วัดที่มีชื่อเสียงที่สุด ตั้งอยู่ใกล้กับเขาเขาจิริซาน…

วัดอุนจูซา – Unjusa Temple

วัดอุนจูซา - Unjusa Temple (운주사) ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงสมัยอาณาจักรซิลลาและเป็นวัดที่แตกต่างจากวัดทั่วไปเพราะที่วัดอุนจูซานี้มีรูปปั้นพระพุทธรูปหินที่ตั้งเรียงรายกันอยู่และมีเจดีย์หินโบราณที่มีอายุมาหลายร้อยปี…

วัดฮูฮวม แห่งคังวอนโด Huhuam Temple Gangwon

วัดฮูฮวมแห่งคังวอนโด (Huhuam Temple Gangwon, 휴휴암 강원)เป็นวัดที่สวยงามวัดหนึ่งของเกาหลีใต้…

วัดแนโซซา – Naesosa Temple

วัดแนโซซา - Naesosa Temple (내소사 ) เป็นวัดที่ก่อสร้างในปี 633 ช่วงอาณาจักรเพ็กเจ มีชื่อเสียงทางด้านความสวยงามของใบไม้ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง…

วัดคึมซานซา – Geumsansa Temple

วัดคึมซานซา - Geumsansa Temple (금산사) มีความหมายว่า “วัดภูเขาทอง” ตั้งอยู่ในเขตอุทยานเขาโมอ็กซาน…

วัดมีรึกซา – Mireuksa Temple

วัดมีรึกซา - Mireuksa Temple (익산 미륵사지) เป็นวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสมัยอาณาจักรแพ็กเจ…

วัดวุนเจินซา Woljeongsa Temple

วัดวุนเจินซา(Woljeongsa Temple)เป็นวัดใหญ่และเก่าแก่ที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติโอแดซาน ในวัดนี้จะมีพิพิธภัณท์ที่เก็บโบราณวัตถุที่เป็นสมบัติประจำชาติเกาหลีอยู่…

วัดซองวองซา – Songgwangsa Temple (Wanju)

วัดซองวองซา - Songgwangsa Temple (Wanju)  ตั้งอยู่ทางด้านฝั่งตะวันตกของภูเขา Jogyesan และเป็นที่ที่มีชื่อเสียงในเกาหลี…

คริสตจักรมยองดง Myeong-dong Cathedral

คริสตจักรมยองดง(Myeong-dong Cathedral) เป็นวิหารบ้านเกิดสำหรับชุมชนนิกายโรมันคาทอลิกในประเทศเกาหลี…

โบสถ์ชองดง Chungdong First Methodist Church

โบสถ์ชองดง(Chungdong First Methodist Church) เป็นครสตจักรนิกายโปรเตสแตนต์แห่งแรกของเกาหลี สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมกอธิคของอเมริกาเหนือ…

วิหารคริสตจักรแองกลิกรุงโซล Seoul Cathedral Anglican Church

วิหารคริสตจักรแองกลิกรุงโซล(Seoul Cathedral Anglican Church) ถูกออกแบบโดยสถาปนิกชาวอังกฤษ…

โบสถ์โซลยักฮยอน Seoul Yakhyeon Catholic Church

โบสถ์โซลยักฮยอน(Seoul Yakhyeon Catholic Church) ก่อตั้งขึ้นในสมัยพระมหากษัตริย์โจจอง ที่มีเสรีภาพทางศาสนา…

วัดมโยกักซา Myogaksa Temple

วัดมโยกักซา(Myogaksa Temple) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของภูเขานักซาน(Naksan) ซึ่งมีฮวงจุ้ยที่ดีนำความสุขสงบ…