ประตูฮงฮวามุนพระราชวังชางกยองกุง Changgyeonggung Palace Honghwamun Gate

ประตูฮงฮวามุนพระราชวังชางกยองกุง(Changgyeonggung Palace Honghwamun Gate) เป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังชังกย็อง (Changgyeonggung Palace)…

พิพิธภัณฑ์และห้องสมุดคิมคู Kim Koo Museum & Library

พิพิธภัณฑ์และห้องสมุดคิมคู(Kim Koo Museum & Library) ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะฮโยชัง(Hyochang Park)…

พื้นที่ยุคก่อนประวัติศาสตร์อัมซาดง Amsa-dong Prehistoric Settlement Site

พื้นที่ยุคก่อนประวัติศาสตร์อัมซาดง(Amsa-dong Prehistoric Settlement Site) เป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ในยุคหินใหม่ที่ถูกขุดพบในช่วงหลังจากเหตุการณ์แม่น้ำฮันกังที่เอ่อล้นขึ้นมา…

สุสานซอกชนดงโซล Seoul Seokchon-dong Ancient Tombs

สุสานซอกชนดงกรุงโซล(Seoul Seokchon-dong Ancient Tombs)  เป็นสุสานเนินหินที่ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจึงไม่สามารถกำหนดขนาดเต็มรูปแบบที่แท้จริงได้…

สุสานบังอีทงโซล Seoul Bangidong Ancient Tombs

สุสานบังอีทงโซล(Seoul Bangidong Ancient Tombs) เป็นสุสานโบราณที่ถูกค้นพบทั้งหมด 8 หลุม มีลักษณะเป็นวงกลม…

ป้อมปราการพุงนับโทซอง Pungnaptoseong Fortress

ป้อมปราการพุงนับโทซอง(Pungnaptoseong Fortress) เป็นป้อมปราการโบราณตั้งแต่สมัยอาณาจักรแบคแจหันหน้าออกไปทางทิศตะวันตกของแม่น้ำฮันกัง…

ป้อมปราการมงโชนโทซอง Mongchontoseong Fortress

ป้อมปราการมงโชนโทซอง Mongchontoseong Fortress) เป็นป้อมกำแพงดินจากสมัยอาณาจักรแบคแจ โดยแม่แควแม่น้ำฮันกังด้านหนึ่ง…

หมู่บ้านนัมซานโกลฮันอก Namsangol Hanok Village

หมู่บ้านนัมซานโกลฮันอก(Namsangol Hanok Village) ตั้งอยู่ด้านหน้าของสถานีรถไฟใต้ดิน Chungmuro…

หมู่บ้านบุกชอนฮันอก Bukchon Hanok Village

หมู่บ้านบุกชอนฮันอก (Bukchon Hanok Village) หรือบางคนเรียกว่า หมู่บ้านบุคชอนฮันอ๊ก เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเกาหลี…

สุสานหลวงจองรึง Jeongneung Royal Tomb

สุสานหลวงจองรึง(Jeongneung Royal Tomb) เป็นหลุมฝังพระศพของสมเด็จพระราชินีมเหสีซินต็อก(Queen…

ประตูซุกจองมุน Sukjeongmun Gate

ประตูซุกจองมุน(Sukjeongmun Gate) เป็นหนึ่งใน 4 ประตูที่ยิ่งใหญ่(ร่วมกับประตูนัมแดมุน(Namdaemun),…

สุสานหลวงอึยรึง Uireung Royal Tomb

สุสานหลวงอึยรึง(Uireung Royal Tomb) เป็นสุสานของกษัตริย์คยองจง(King Gyeongjong) ลำดับที่ 20 แห่งราชวงศ์โชซอน…

สุสานฮยอนรึง Heolleung

สุสานฮยอนรึง(Heolleung) มีภูเขาแทโมซาน(Daemosan)ตั้งอยู่เบื้องหลังโอบกอดสุสานหลวง…

ประตูทงริมมุน Dongnimmun Gate

ประตูทงริมมุน(Dongnimmun Gate) เป็นประตูที่กษัตริย์เดินผ่านเพื่อต้อนรับนักการทูตจีนที่เดินทางมาเยี่ยมชมเพียงครั้งเดียว…

สุสานยองฮวีวอนและซุงอินวอน Yeonghwiwon and Sunginwon

สุสานยองฮวีวอนและซุงอินวอน(Yeonghwiwon and Sunginwon) เป็นสถานที่ฝังศพที่ครั้งหนึ่งกำหนดให้สำหรับเจ้าชายและภริยา…

สุสานหลวงซอนรึง Seolleung Monument

หินสุสานหลวงซอนรึง(Seolleung Monument หรือ Seonjeongneung, 선릉) ประกอบด้วยสุสานหลวงซอนรึง(Seolleung Royal…