พิพิธภัณท์หวาจินโป Hwajinpo History & Security Museum

พิพิธภัณท์ประวัติศาสตร์และความมั่นคงของชาติ(Hwajinpo History and Security Museum, 화진포역사안보전시관)ที่ทะเลสาปหวาจินโปเดิมเป็นบ้านพักของอดีตผู้นำเกาหลีแต่เมื่อหมดอำนาจจึงถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณท์ที่จัดแสดงและให้ความรู้เกียวกับประวัติศาสตร์ทางการทหารและความมั่นคงของเกาหลีใต้…

ประตูซงรแยมุน Sungnyemun Gate

ประตูซงรแยมุน(Sungnyemun Gate หรือ Namdaemun Gate) เป็นสมบัติชาติลำดับที่ 1 ของเกาหลี เป็นประตูที่ใหญ่ที่สุด…

ศาลากลางโซล Seoul City Hall

ศาลากลางโซล(Seoul City Hall หรือ Seoul Plaza) เป็นอาคารหินยุคฟื้นฟู(Renaissance-style) ได้ขึ้นบัญชีเป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งประจำกรุงโซล…

หอจุมมยองจอน Jungmyeongjeon Hall

หอจุมมยองจอน(Jungmyeongjeon Hall) ตั้งอยู่ใกล้โรงละครจองดง(Jeongdong Theater) โดยเดินไปตามผนังหินของพระราชวังด็อกซูกุง(Deoksugung…

สถานีรถไฟโซลเก่า Culture Station Seoul 284

สถานีรถไฟโซลเก่า(Culture Station Seoul 284) เป็นอาคารเก่าที่มีมาตั้งแต่ปี 1925 โดยมีเอกลักษณ์ลักษณะและขนาดของหลังคาโดมที่ได้รับความสนใจในหมู่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาในช่วง2-3…

ประตูกวางฮุยมุน Gwanghuimun Gate

ประตูกวางฮุยมุน(Gwanghuimun Gate) สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นประตูขนศพ(Sigumun)ไปทางทิศตะวันออก…

แท่นบูชาฮวานกูดัน Hwangudan Altar

แท่นบูชาฮวานกูดัน(Hwangudan Altar) เป็นแท่นบูชาสำหรับพิธีสวรรค์ที่ใช้ดำเนินการครั้งแรกในสมัยราชวงศ์โครยอโดยกษัตริย์…

ประตูแทฮันมุน Daehanmun Gate

ประตูแทฮันมุน(Deoksugung Palace's Daehanmun Gate) เป็นของพระราชวังด็อกซูกุง(Deoksugung Palace) เดิมเคยเป็นประตูหลักก่อนที่จะมีการสร้างหอจุงฮวาจอน(Junghwajeon…

ประตูชังอึยมุน Changuimun Gate

ประตูชังอึยมุน(Changuimun Gate หรือ Jahamun Gate) เป็น 1 ใน 4 ประตูเล็กของทิศเหนือ ล้อมรอบด้วยเมืองที่มีปราสาทเป็นศูนย์กลางในสมัยราชวงศ์โชซอน…

อนุสาวรีย์กษัตริย์เซจง King Sejong Statue

อนุสาวรีย์กษัตริย์เซจง(King Sejong Statue) ตั้งอยู่ใจกลางจตุรัสกวางฮวามุน(Gwanghwamun Square) เป็นรูปปั้นบรอนซ์สูง…

อนุสาวรีย์พลเรือเอกยีซุนชิน Statue of Admiral Yi Sun-Shin

อนุสาวรีย์พลเรือเอกยีซุนชิน (Statue of Admiral Yi Sun-Shin) สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ความกล้าหาญและความเป็นผู้นำของพลเรือเอกผู้นี้…

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเชจูวิลเลจ – Jeju Folk Village Museum

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเชจูวิลเลจ - Jeju Folk Village Museum (성읍민속마을) เป็นสถานที่ที่รวบรวมบ้านโบราณกว่า…

หอนักซอนแจในพระราชวังชางด็อกกุง Nakseonjae Hall

หอนักซอนแจ(Nakseonjae Hall) ตั้งอยู่ในพระราชวังชางด็อกกุง(Changdeonkgung Palace) มีโครงสร้างชั้นเดียว…

หอแทโจจอนในพระราชวังชางด็อกกุง Daejojeon Hall

หอแทโจจอน(Daejojeon Hall) ตั้งอยู่ในพระราชวังชางด็อกกุง(Changdeonkgung Palace) เดิมเป็นที่อยู่อาศัยของพระราชินี…

หุบเขาแบคซาซิล Baeksasil Valley

หุบเขาแบคซาซิล(Baeksasil Valley) เป็นพื้นที่โบราณสถาน ลำดับที่ 36 ตั้งอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่สมบูรณ์…

หอฮุยจองดังในพระราชวังชางด็อกกุง Huijeongdang Hall

หอฮุยจองดัง(Huijeongdang Hall) ตั้งอยู่ในพระราชวังชางด็อกกุง(Changdeonkgung Palace) เป็นอาคารชั้นเดียวสร้างด้วยสไตล์อิคกง(ikgong-มีชายคาเป็นรูปปีกนกวางอยู่บนยอดเสา)และหลังคาจั่วด้วยกระเบื้อง…

หมู่บ้านวัฒนธรรมซงอึบ – Seongeup Folk Village

หมู่บ้านวัฒนธรรมซงอึบ - Seongeup Folk Village (성읍민속마을) เป็นหมู่บ้านเกาหลีโบราณเล็กๆเชิงเขาฮัลลาซาน…