/ กรุงโซล (Seoul) / จุง(Jung-gu)

รวมข้อมูลการเที่ยวจุง(Jung-gu) หน้า 1

ที่เที่ยวในจุง(Jung-gu)มีทั้งหมด 45 ที่


- ที่เที่ยว - ที่เที่ยวแนะนำ

ที่เที่ยวอื่นๆทั้งหมดใน จุง(Jung-gu)

สวนประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม Dongdaemun History Museum

สวนประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทงแดมุน Dongdaemun history museum (동대문역사문화공원) เป็นทั้งสวนสาธารณะและสถานที่รวบรวมวัฒนธรรมความเป็นมาของเกาหลีใต้และซากปรักหักพังโบราณที่ขุดพบเจอตอนก่อสร้างสวนสาธารณะแห่งนี้…

ลานโซลพลาซ่า Seoul Plaza

ลานโซลพลาซ่า(Seoul Plaza, 서울광장) เป็นลานกว้างที่ตั้งอยู่หน้าศาลาที่ว่าการกรุงโซล เป็นทั้งสถานที่พักผ่อน…

ตรอกไคกุ๊กซุ Kalguksu Alley

ตรอกไคกุ๊กซุ (Kalguksu Alley, 남대문칼국수골목) หรือ ตรอกก๋วยเตี๋ยวเกาหลี อยู่ที่ย่านนัมแดมุน(Namdaemun)ใจกลางเมืองโซล…

Dondaemun Design Plaza หรือ DDP

Dondaemun Design Plaza หรือ DDP เป็นกลุ่มอาคารรูปทรงแปลกใจกลางกรุงโซล ตั้งอยู่กลางศูนย์รวมแฟชั่นของเมือง…

ลานชองกเยพลาซ่า Cheonggye Plaza

ที่เที่ยวแนะนำ

ลานชองกเยพลาซ่า (Cheonggye Plaza) ตั้งอยู่บนถนนเซจอง(Sejong-ro) เป็นจุดเริ่มต้นของคลองชองกเยชอน โดยเริ่มตั้งแต่อาคาร…

คริสตจักรมยองดง Myeong-dong Cathedral

คริสตจักรมยองดง(Myeong-dong Cathedral) เป็นวิหารบ้านเกิดสำหรับชุมชนนิกายโรมันคาทอลิกในประเทศเกาหลี ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล…

ประตูซงรแยมุน Sungnyemun Gate

ประตูซงรแยมุน(Sungnyemun Gate หรือ Namdaemun Gate) เป็นสมบัติชาติลำดับที่ 1 ของเกาหลี เป็นประตูที่ใหญ่ที่สุด มีโครงสร้างเป็นหินมีซุ้มโค้งอยู่ตรงกลาง…

สวนสาธารณะนัมซาน Namsan Park

สวนสาธารณะนัมซาน(Namsan Park, 남산 공원) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งภูเขา และยังมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากอีกแห่งหนึ่งของกรุงโซล…

พระราชวังถ็อกซูกุง Deoksugung Palace

ที่เที่ยวแนะนำ

พระราชวังถ็อกซูกุง (Deoksugung Palace) ตั้งอยู่ที่หัวมุมสี่แยกใจกลางเมืองที่คึกคักที่สุดของกรุงโซล ซึ่งเป็นเพียงพระราชวังแห่งเดียวที่ล้อมรอบด้วยอาคารสไตล์ตะวันตกที่เพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ของทิวทัศน์ได้…

นัมซานเคเบิ้ลคาร์ Namsan Cable Car

ที่เที่ยวแนะนำ

นัมซานเคเบิ้ลคาร์(Namsan Cable Car) โดยเริ่มจากฐานภูเขานัมซานที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล เชื่อมต่อไปยังนัมซานทาวเวอร์(Namsan…

พิพิธภัณฑ์ศิลปะกังซง Gansong Art Museum

พิพิธภัณฑ์ศิลปะกังซง(Gansong Art Museum) เป็นอาคารกินพื้นที่กว้างถึง 13,223 ตารางเมตร ตั้งอยู่ในย่านเงียบสงบห่างจากตัวเมืองที่คึกคัก…

บ้านวัฒนธรรมเกาหลี The Korea House

บ้านวัฒนธรรมเกาหลี(The Korea House) เดิมเคยเป็นบ้านพักส่วนตัวของ Park Paeng-nyeon นักวิชาการสมัยราชวงศ์โชซอน ที่ได้รับการปรับปรุงและเปิดให้เป็นสถานที่สำหรับทำกิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆของเกาหลีในปัจจุบัน…

โบสถ์ชองดง Chungdong First Methodist Church

โบสถ์ชองดง(Chungdong First Methodist Church) เป็นครสตจักรนิกายโปรเตสแตนต์แห่งแรกของเกาหลี สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมกอธิคของอเมริกาเหนือ…

ศาลากลางโซล Seoul City Hall

ศาลากลางโซล(Seoul City Hall หรือ Seoul Plaza) เป็นอาคารหินยุคฟื้นฟู(Renaissance-style) ได้ขึ้นบัญชีเป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งประจำกรุงโซล…

หอจุมมยองจอน Jungmyeongjeon Hall

หอจุมมยองจอน(Jungmyeongjeon Hall) ตั้งอยู่ใกล้โรงละครจองดง(Jeongdong Theater) โดยเดินไปตามผนังหินของพระราชวังด็อกซูกุง(Deoksugung…

ลานไอซ์สเก็ตโซลพลาซ่า Seoul Plaza Ice Skating Rink

ลานไอซ์สเก็ตโซลพลาซ่า(Seoul Plaza Ice Skating Rink) ตั้งอยู่ใจกลางอาคาร Seoul City Hall ซึ่งพลาซ่ามีลักษณะคล้ายไข่และพระจันทร์เต็มดวง…

พิพิธภัณฑ์แสตมป์เกาหลี Korea Postage Stamp Museum

พิพิธภัณฑ์แสตมป์เกาหลี(Korea Postage Stamp Museum) จัดแสดงนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับแสตมป์และงานวัฒนธรรมแสตมป์สำหรับผู้ชื่นชอบได้สามารถแบ่งปันข้อมูลแก่กันได้…

พิพิธภัณฑ์ธนาคารเกาหลีแห่งชาติ Bank of Korea Money Museum

พิพิธภัณฑ์ธนาคารเกาหลีแห่งชาติ(Bank of Korea Money Museum) จัดแสดงนิทรรศการแนะนำประวัติความเป็นมาของวัฒนธรรมสกุลเงินเกาหลี…

พิพิธภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอโชจุน Chojun Textile & Quilt Art Museum

พิพิธภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอโชจุน(Chojun Textile & Quilt Art Museum) มีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษาเทคนิคการเย็บปักถักร้อยแบบดั้งเดิมของเกาหลีท้องถิ่นตั้งแต่สมัยโบราณ…

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์การเงินเกาหลี Shinhan Museum

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์การเงินเกาหลี(Shinhan Museum หรือ Korean Financial History Museum) ก่อตั้งขึ้นเพื่อมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับความรู้และความเข้าใจในการพัฒนา…

ที่เที่ยวแนะนำ - ที่เที่ยวแนะนำ จุดชมซากุระ - จุดชมซากุระ จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี - จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี เป็นมรกดโลก - เป็นมรกดโลก