พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติเกาหลี National Palace Museum of Korea

พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติเกาหลี National Palace Museum of Korea (국립고궁박물관) เป็นสถานที่จัดแสดงโบราณวัตถุและประวัติศาสตร์ของราชวงศ์โซซอน…

พระราชวังเคียงฮุย – Gyeonghuigung Palace

พระราชวังเคียงฮุย – Gyeonghuigung Palace (경희궁) เป็นหนึ่งในพระราชวังของราชวงศ์โชซอน ตั้งอยู่ทางตะวันตกของโซล…

พระราชวังอึนเฮียน – Unhyeongung Royal Residence

พระราชวังอึนเฮียน – Unhyeongung Royal Residence เป็หนึ่งในสถานที่เที่ยวในโซลที่น่าสนใจเพราะเป็นพระราชวังที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน…

เขตพระราชวังโครยอกุง Goryeogung Palace Site

เขตพระราชวังโครยอกุง(Goryeogung Palace Site, 고려궁지)ที่เกาะคังหวาโด จังหวัดอินชอน เป็นที่อยู่อาศัยของราชวงศ์โครยอ(Goryeo)ช่วงปีค.ศ.…

พระราชวัง ยงฮึนกุง Yongheunggung Palace

พระราชวังยงฮึนกุง(Yongheunggung Palace, 용흥궁)เป็นที่พักอาศัยของพระเจ้า Cheoljong ในยุคโจซอน(Joseon)…

พระราชวังถ็อกซูกุง Deoksugung Palace

พระราชวังถ็อกซูกุง (Deoksugung Palace) ตั้งอยู่ที่หัวมุมสี่แยกใจกลางเมืองที่คึกคักที่สุดของกรุงโซล…

พระราชวังชางด็อกกุงและฮูวอน Changdeokgung Palace and Huwon

พระราชวังชางด็อกกุงและฮูวอน(Changdeokgung Palace and Huwon) เป็นพระราชวังที่สร้างหลังจากพระราชวังเคียงบกกุง(Gyeongbukgung…

หอนักซอนแจในพระราชวังชางด็อกกุง Nakseonjae Hall

หอนักซอนแจ(Nakseonjae Hall) ตั้งอยู่ในพระราชวังชางด็อกกุง(Changdeonkgung Palace) มีโครงสร้างชั้นเดียว…

หอแทโจจอนในพระราชวังชางด็อกกุง Daejojeon Hall

หอแทโจจอน(Daejojeon Hall) ตั้งอยู่ในพระราชวังชางด็อกกุง(Changdeonkgung Palace) เดิมเป็นที่อยู่อาศัยของพระราชินี…

หอฮุยจองดังในพระราชวังชางด็อกกุง Huijeongdang Hall

หอฮุยจองดัง(Huijeongdang Hall) ตั้งอยู่ในพระราชวังชางด็อกกุง(Changdeonkgung Palace) เป็นอาคารชั้นเดียวสร้างด้วยสไตล์อิคกง(ikgong-มีชายคาเป็นรูปปีกนกวางอยู่บนยอดเสา)และหลังคาจั่วด้วยกระเบื้อง…

พระราชวังเคียงบกกุง-Gyeongbokgung-Palace

พระราชวังเคียงบกกุง Gyeongbokgung Palace

พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) หรือเรียกอีกแบบหนึ่งว่า “พระราชวังคยองบกกุง” เป็นทั้งสัญญลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของกรุงโซล…