พระราชวังชางด็อกกุงและฮูวอน Changdeokgung Palace and Huwon

ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรกดโลกจาก UNESCO

พระราชวังชางด็อกกุงและฮูวอน(Changdeokgung Palace and Huwon) เป็นพระราชวังที่สร้างหลังจากพระราชวังเคียงบกกุง(Gyeongbukgung Palace) และเคยเป็นพระราชวังหลักของกษัตริย์หลายพระองค์ของราชวงศ์โชซอน ที่ได้รับการดูแลรักษาไว้อย่างดี ภายในประกอบด้วยพื้นที่สาธารณะ อาคารพระราชวังสำหรับราชวงศ์ และสวนบีวอน(Biwon) หรือรู้จักกันในนามสวนฮูวอน(Huwon) สวนหย่อมด้านหลังที่เต็มไปด้วยต้นไม้ยักษ์อายุกว่า 300 ปี บ่อน้ำ และศาลาพักผ่อน มีความธรรมชาติมากที่สุด ไว้เป็นที่พักผ่อน ช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดคือฤดูใบไม้ร่วง
หมายเหตุ: การเข้าชมสวนฮูวอน(สวนลับ) จะต้องมีไกด์เท่านั้น

พระราชวังแห่งนี้ยังได้รับการยอมรับให้เป็นมรดกโลทางวัฒนธรรมโดย UNESCO ในปี 1997 อีกด้วย

photos by wjl_yyc from .flickr.com/photos/whitneyloewen/23412218369( cc by 2.0)

photos by anokarina from flickr.com/photos/anokarina/6282466294( cc by 2.0)

photos by dconvertini from flickr.com/photos/con4tini/11105698653( cc by 2.0)

การเข้าชม

เวลาเปิด-ปิด: กุมภาพันธ์-มีนาคม, กันยายน-ตุลาคม 09:00-18:00
มิถุนายน-สิงหาคม 09:00-18:30
พฤศจิกายน-มกราคม 09:00-17:30

* เข้าชมก่อนเวลาปิด 1 ชั่วโมง
* ชมสวนฮูวอน ต้องมีไกด์เท่านั้น
วันปิดทำการ: ทุกวันจันทร์

วิธีการเดินทาง

รถไฟใต้ดิน
Jongno 3 (sam)-ga Station (Subway Line 1, 3 or 5) Exit 7.
- Go north from the exit along Donhwamun-ro Street for about 500 m.
Or,
Anguk Station (Seoul Subway Line 3), Exit 3.
- Go straight from the exit (east) for about 300 m.

รถบัส
Take bus to Changdeokgung Palace and Huwon: 7025, 109 , 151, 162, 171, 172, 272, 601
- Get off from Changdeokgung Palaces bus stop.

รถยนต์
Personal car-free policy regulated.
(Monday 1, 6 / Tuesday 2, 7 / Wednesday 3, 8 / Thursday 4, 9 / Friday 5, 0)
- Parking permitted during operating hours only.

แผนที่พระราชวังชางด็อกกุงและฮูวอน Changdeokgung Palace and Huwon และที่เที่ยวอื่นๆในจงโร (Jongno-gu)

GPS: 37.579264, 126.991039 เบอร์โทรศัพท์(ไว้หาตำแหน่งจากเครื่อง GPS): +82-2-762-8261, 9513
- ที่เที่ยว - ที่เที่ยวแนะนำ - ที่เที่ยวปัจจุบัน

เรื่องท่องเที่ยวเกาหลีที่กำลังฮิต

ที่เที่ยวแนะนำ - ที่เที่ยวแนะนำ จุดชมซากุระ - จุดชมซากุระ จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี - จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี เป็นมรกดโลก - เป็นมรกดโลก