สวนวอลมิ Wolmi Traditional Park

สวนวอลมิ(Wolmi Traditional Park, 월미공원)เป็นสวนริมทะเลที่อยู่บนเกาะวอลมิโด(Wolmido) จังหวัดอินชอน ล้อมรอบไปด้วยทะเลและภูเขา…

สวนอินชอนแกรนด์ปาร์ค Incheon Grand Park

สวนอินชอนแกรนด์ปาร์ค(Incheon Grand Park, 인천대공원)เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่สุดของเมืองอินชอน(Incheon)ที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขา Gwanmosan…

สวนนิเวศโซแร Sorae Ecology Park

สวนนิเวศโซแร (Sorae Ecology Park, 소래습지생태공원)เป็นสวนสาธารณะบนพื้นที่ราบลุ่มขนาดใหญ่ที่เมื่อก่อนเคยเป็นพื้นที่สำหรับทำนาเกลือ…

สวนซินทอรี Sinteuri Park

สวนซินทอรี (Sinteuri Park, 신트리공원)เป็นสวนสาธารณะประจำเมือง Bupyeong จังหวัดอินชอน(Incheon) ที่เป็นเมืองซึ่งสร้างขึ้นใหม่ช่วงหลังสงครามเกาหลี…

สวนจายู Jayu Park

สวนจายู(Jayu Park, 자유공원 (인천)) แห่งเมืองอินชอน(Incheon)เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางเมืองอินชอนอยู่ที่บริเวณภูเขาอุงบองซาน(Eungbongsan)…

สวนรูปปั้น แบมิกุมิ Baemikkumi Sculpture Park

สวนรูปปั้น แบมิกุมิ (Baemikkumi Sculpture Park, 배미꾸미조각공원)อยู่บนเกาะโมโด(Modo Island) ที่เป็นเกาะที่อยู่ใกล้กับสนามบินอินชอน(Incheon)ที่สุด…

สวนสิ่งแวดล้อมควางจู – Gwangjuho Lake Eco Park

สวนสิ่งแวดล้อมควางจู - Gwangjuho Lake Eco Park (광주호 호수생태원) เป็นเหมือนศูนย์ศึกษาธรรมชาติขนาดใหญ่ …

สวนซอค ซอรัค Sokch Seorak Sunrise Park

สวนซอค ซอรัค(Sokch Seorak Sunrise Park, 속초 설악해맞이공원)เป็นสวนสาธารณะริมทะเลที่อยู่ใกล้กับทางขึ้นอุทยานแห่งชาติซอรัคซาน…

สวนรูปปั้น กงจิชอน Gongjicheon Sculpture Park

สวนรูปปั้น กงจิชอน(Gongjicheon Sculpture Park, 공지천 조각공원)เป็นสวนสาธารณะริมแม่น้ำที่มีรูปปั้นตกแต่งอยู่ภายในสวน…

สวนดอกไม้ คังวอนโด Gangwon-do Flower Garden

สวนดอกไม้ คังวอนโด (Gangwon-do Flower Garden, 강원도립화목원)เป็นสวนสาธารณะกลางเมืองที่เคยเป็นพื้นที่จัดงานแสดงดอกไม้มาก่อน อยู่ที่เมืองชุนชอน(Chuncheon)…

สวนสาธารณะซานกัม

สวนสาธารณะซานกัม – Ssangam Park

สวนสาธารณะซานกัม - Ssangam Park (쌍암공원) เป็นสวนที่มีทะเลสาบที่สวยงาม จึงได้รับการขนานนามว่า…

สวนกวางโรเดียร์ – Roe Deer Observation Center

สวนกวางโรเดียร์ - Roe Deer Observation Center (제주 노루생태관찰원) เป็นสวนที่เลี้ยงกวางในทุ่งแบบธรรมชาติ…

สวนวัฒนธรรมจุนกอ – Jungoe Park Culture Belt

สวนวัฒนธรรมจุนกอ - Jungoe Park Culture Belt (중외공원) เป็นหนึ่งในสวนที่มีชื่อเสียง เนื่องจากเป็นศูนย์รวมทั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน,…

อ่างเก็บน้ำพันกัม – Pungam Reservoir

อ่างเก็บน้ำพันกัม - Pungam Reservoir (풍암저수지) แรกเริ่มเดิมที่สร้างขึ้นเพื่อเกษตรกรรมตั้งแต่ปี…

สวนแห่งความทรงจำ 5·18 – Memorial Park

สวนแห่งความทรงจำ 5·18 - Memorial Park (5·18 기념공원) คือสวนที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันที่…

ประภาคารมัคโฮ Mukho Lighthouse

ประภาคารมัคโฮ (Mukho Lighthouse, 묵호 등대)อยู่ใกล้ๆกับท่าเรือมัคโฮ(Mukho Port) บนเนินเขาดองมัน(Dongmun)…

สวนเคียงโป Gyeongpo Provincial Park

สวนเคียงโป (Gyeongpo Provincial Park, 경포도립공원)เป็นสวนสาธารณะประจำเมืองเคียงโป(Gyeongpo) เป็นจุดชมพระจันทร์เต็มดววงที่มีชื่อเสียงของเมือง…

สวนดูรยูนซาน – Duryunsan Provincial Park

สวนดูรยูนซาน - Duryunsan Provincial Park (두륜산도립공원) อยู่บนยอดเขาดูรซาน ความสูงประมาณ 703 เมตรจากน้ำทะเล…