วัดเจิงดองซา Jeondeungsa Temple

ที่เที่ยวแนะนำ
ที่เที่ยวแนะนำ

วัดเจิงดองซา(Jeondeungsa Temple, (전등사 (강화))เป็นวัดพุทธเก่าแก่ เดิมชือว่า จินจองซา(Jinjongsa) ตั้งแต่ยุโครยอ(Goryeo) เป็นวัดประจำตระกูลของกษัตริย์ที่ศาลเจ้าสำหรับเก็บราชวงศ์โครยอ อยู่ภายในป้อมปราการ Samrangseong เชื่อกันว่า สร้างกันตั้งแต่ยุคที่สร้างชาติเกาหลีโดยเจ้าชายทั้ง 3 คนของ Dangun  ผู้ก่อตั้งชาติเกาหลี

วัดเจิงดองซามีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่งดงาม เช่น วิหารหลัก Daeungbojeon ที่มีการตกแต่งด้วยผลงานการแกะสลักเป็นลวดลายต่างๆมากมาย ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีของสถาปัตยกรรมในช่วงกลางของยุคโจชอน(Joseon) ภายในวิหารจะเห็นมีการสลักเขียนชื่อของทหารเกาหลีตาารเกาหลีตามเสาของวัดนี้ ในยุคทีุ่ระเทศฝรั่งเศษ นอกจากนี้ยังมีอาคารและวิหารอีกหลายหลังในวัดนี้ที่ได้รับการลงทะเบียนเป็นสมบัติของชาติเกาหลี

photos by G41rn8 from commons.wikimedia.org/wiki/File:Altar_of_the_Main_Hall,_Jeondeungsa_Temple_IMG_2173.jpg( cc by 4.0)

photos by Steve46814 from commons.wikimedia.org/wiki/File:Jeongdeungsa_Jonggo_(Ganghwa)_13-01216.JPG( cc by 4.0)

การเข้าชม

ค่าเข้าชม: ผู้ใหญ่: 3,000 วอน / วัยรุ่น: 2,000 วอน / เด็ก: 1,000 วอน
เวลาเปิด-ปิด: เปิดทุกวัน 07:30-18:30

วิธีการเดินทาง

จากสถานีรถไฟ Sinchon Station (Seoul Subway Line 2), ทางออกที่ 4 จากนั้นให้ต่อรถบัสสาย 3100 แล้วลงที่ป้าย Jeondeungsa Temple Rear Gate (전등사후문)

แผนที่วัดเจิงดองซา Jeondeungsa Temple และที่เที่ยวอื่นๆในอินชอน (Incheon)

GPS: 37.631684, 126.484572
- ที่เที่ยว - ที่เที่ยวแนะนำ - ที่เที่ยวปัจจุบัน

ขอบคุณรูปสวยๆจาก:
http://0112334461.tistory.com/entry/강화-전등사-에서
http://www.cha.go.kr/korea/heritage/search/Culresult_Db_View.jsp?mc=NS_04_03_02&VdkVgwKey=12,01780000,23&queryText=&cultnm=%EA%B0%95%ED%99%94%20%EC%A0%84%EB%93%B1%EC%82%AC%20%EB%8C%80%EC%9B%85%EC%A0%84

เรื่องท่องเที่ยวเกาหลีที่กำลังฮิต

ที่เที่ยวแนะนำ - ที่เที่ยวแนะนำ จุดชมซากุระ - จุดชมซากุระ จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี - จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี เป็นมรกดโลก - เป็นมรกดโลก