รถประจำทางของเกาหลี

รถประจำทางของเกาหลี

รถประจำทางของเกาหลีแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆก็คือ รถประจำทางด่วนพิเศษเส้นทางไกล และ รถประจำทางในเมือง

รถประจำทางด่วนพิเศษเส้นทางไกล
เป็นรถประจำทางที่สะดวกสบายและเข้าถึงได้ง่ายนี้เชื่อมต่อกับเมืองใหญ่ทั้งหมดในเกาหลี สถานีขนส่งด่วนพิเศษส่วน
ใหญ่ตั้งอยู่ใกล้กับศูนย์กลางของแต่ละเมืองมีสถานีขนส่งด่วนพิเศษสามแห่งให้บริการอยู่ในกรุงโซล:
สถานีขนส่งด่วนพิเศษกรุงโซล (เซ็นทรัลซิตี้) สถานีขนส่งด่วนพิเศษกรุงโซล, สถานีขนส่งดงโซล Gangbyeon Station
สถานีขนส่งซางบง Sangbong Station แม้ว่าค่าโดยสารจะมีราคาสูงเล็กน้อยแต่รถประจำทางด่วน
พิเศษชั้นยอดนี้มีพื้นที่กว้างขวางและสะดวกสบายมาก

รถประจำทางในเมือง
เป็นรถบัสที่วิ่งให้บริการภายในตัวเมือง ซึ่งสถานที่บางแห่งที่รถไฟฟ้าใต้ดินไม่มีหรือไปไม่ถึง ก็สามารถใช้บริการรถบัสเหล่านี้แทนได้ ตามปกติค่าโดยสารรถประจำทางจะอยู่ระหว่าง 850 ถึง 1,950 วอน แต่ทั้งนี้จะขึ้นอยู่ชนิดของรถประจำทางและการเปลี่ยนรถสามารถทำได้ฟรี เช่น รถไฟฟ้าใต้ดินค่าโดยสารจะเพิ่มขึ้นตามระยะทางที่ได้เดินทางมาทั้งหมด

ขอบคุณรูปสวยๆจาก:
xsunshinex.tistory.com

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

เรื่องท่องเที่ยวเกาหลีที่กำลังฮิต