รถประจำทางในกรุงโซล

รถประจำทางในกรุงโซล

รถประจำทาง Ganseon (วิ่งระหว่างภูมิภาคด้วยความเร็ว): เชื่อมพื้นที่ชานเมืองและดาวน์ทาวน์ของโซลเข้าด้วยกัน โดยวิ่งในชองวิ่งกลางของรถประจำทาง

รถประจำทาง Gwangyeok (ขนส่งอย่างรวดเร็วระหว่างพื้นที่ในเขตเมืองหลวง): เชื่อมดาวน์ทาวน์ของโซลและเมืองรอบข้างเข้าด้วยกัน เพื่อให้บริการผู้ทำงานในเมืองที่พักอาศัยอยู่นอกเมือง

รถเวียน Shuttle Bus: เป็นรถขนาดเล็กที่วิ่งบริเวณสถานีรถไฟสถานีขนสงสีแดง อพาร์ตเมนต์คอมเพล็กซ์ และพื้นที่บางจุดที่สำคัญ

รถประจำทาง Jiseon (เชื่อมเส้นทางสำาคัญๆ เข้าด้วยกัน): เชื่อมสถานีรถไฟใต้ดินที่สำาคัญๆ และจุดจอดรถประจำทางในเขตดาวน์ทาวน์ของกรุงโซลเข้าด้วยกัน

รถประจำทาง Sunhwan (วิ่งเป็นวงกลม): วิ่งรอบดาวน์ทาวน์ของโซล และหยุดเฉพาะสถานีรถไฟที่สำคัญๆ หรือหยุดในยานการค้า แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งช้อปปิ้ง

M บัส (รถด่วนที่วิ่งในเมืองใหญ่): เป็นรถเมล์สายดวนที่ช่วยลดปัญหาการจราจรที่คับคั่งในชั่วโมงเร่งด่วน ที่จะจอดรับคนแค่เพียง 4 ป้ายรถเมล์ในระยะทาง 5 กม.นับจากท่าจอดรถ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

เรื่องท่องเที่ยวเกาหลีที่กำลังฮิต