การเช่ารถขับที่เกาหลี

การเช่ารถขับที่เกาหลี

ศูนย์บริการการเช่ารถที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีคือ บริษัท KT Kumho Rent a Car และ บริษัท AJ Rent a Car ทั้งสอง
บริษัทมีประการหลายสิบสาขาทั่วประเทศเกาหลี และยังสามารถใช้บริการถเช่าได้ที่สนามบินนานาชาติอินชอน, สนาม
บินกิมโบ, สนามบินประจำจังหวัด, สถานีรถไฟสายหลัก, และสถานีรถด่วนประจำทาง สำหรับสาขาใกล้เคียงสามารถตรวจ
สอบได้ทางเว็ปไซต์

ข้อกำหนดในการเช่ารถ(อาจแตกต่างกันตามบริษัท)
• มีประสบการณ์การขับขี่มากกว่า 1 ปี
• มีใบอนุญาตขับขี่สากล
• มีอายุเกิน 21 ปีบริบูรณ์
• มีหนังสือเดินทางสมบูรณ์ตามกฎหมาย
• ชำระค่าบริการด้วยบัตรเครดิต

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

เรื่องท่องเที่ยวเกาหลีที่กำลังฮิต