รวมอุทยานแห่งชาติในเกาหลี

ดูกันให้จุใจกับ 22 อุทยานแห่งชาติ สวย เว่อร์วังอลังการ ของเกาหลี

เกาหลีใต้นอกจากจะเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยความงามของศิลปะวัฒนธรรม ไล่มาตั้งแต่ยุคโบราณมาจนถึง…

อุทยานแห่งชาติโอแดซาน Odaesan National Park

อุทยานแห่งชาติโอแดซาน(Odaesan National Park, 오대산국립공원)เป็นอุทยานที่กินพื้นที่ของภูเขาสูง…

อุทยานแห่งชาติด็อกยูซาน – Deogyusan Mountain National Park

อุทยานแห่งชาติด็อกยูซาน – Deogyusan Mountain National Park (덕유산국립공원) เขาด็อกยูซานถูกตั้งขึ้นเป็นอุทยานตั้งแต่ปี…

อุทยานแห่งชาติบียองซานบันโด – Byeonsanbando National Park

อุทยานแห่งชาติบียองซาน-บันโด Byeonsanbando National Park (변산반도국립공원) มีความยาวมากถึง 35 กิโลเมตรซึ่งครอบคลุมชุมชนกว่า…

น้ำตกกูยอง Guryong Waterfall

อุทยานแห่งชาติเชียกซาน Chiaksan National Park

อุทยานแห่งชาติเชียกซาน(Chiaksan National Park , 치악산국립공원) เป็นหนึ่งในอุทยานแห่งชาติที่สวยงามของเกาหลี…

อุทยานแห่งชาติมูดึงซาน – Mudeungsan National Park

อุทยานแห่งชาติมูดึงซาน – Mudeungsan National Park (무등산국립공원) ภูเขามูดึงซานมีความสูงประมาณ…

อุทยานแห่งชาติดาโดแฮแฮซัง – Dadohaehaesang National Park

อุทยานแห่งชาติดาโดแฮแฮซัง – Dadohaehaesang National Park (다도해해상국립공원) ครอบคลุมพื้นที่ของซินอัน…

อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน – Seoraksan National Park

อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน – Seoraksan National Park (설악산국립공원) เป็นหนึ่งในอุทยานแห่งชาติที่สวยงามและมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเกาหลีใต้…

อุทยานแห่งชาติฮูรี – Hueree Natural Park

อุทยานแห่งชาติฮูรี – Hueree Natural Park (휴애리 자연생활공원)  เป็นหนึ่งในสวนที่สวยที่สุดบนเกาะเชจูและเป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวที่แนะนำสำหรับครอบครัวที่มีเด็กๆ…