5 อันดับผลงานที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเกาหลี

พูระพุทธรูปเมไตรยะปางสมาธิ (สมบัติชาติลําดับที 78)
ผลงานชิ้นเอกนี้ตั้งอยู่คู่สมบัติชาติลําดับที่ 83 พระพุทธรูปปั้นนี้เป็นหนึ่งในผลงานพุทธปฏิมาโพธิสัตว์เกาหลีที่มีหลงเหลืออยู่ในประเทศพระพุิธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธรูป พระโพธิสัตว์ปางสมาธิสัมฤทธิ์ชุบทองที่สูงที่สุดในเกาหลี พระพุทธองค์นี้วัดความสูงได้ 93.5 ซม. และได้รับการยกย่องว่าเป็นผลงานชิ้นเอกของศิลปะพุทธปฏิมาเกาหลี

เตาเผากํายานเคลือบทองจากสมัยแพ็กเจ (สมบัติชาติลําดับที่ 287)
งานชิ้นนี้เป็นแก่นของงานฝีมือโบราณ แท่นจุดธูปนี้แสดงถึงความสามารถในเชิงศิลป์ และโลกของจิตวิญญาณของสมัยนี้ได้อย่างดีที่สุด

มงกุฎทองคํายุคชิลลา (สมบัติชาติลําดับที่ 191)
มงกุฎทองคํานี้ขุดพบที่ฮวางนัมแดชองที่เคียงจู ซึ่งเป็นสุสานที่ใหญ่ที่สุดของราชวงศ์ชิลลา มงกุฎนี้เป็นมงกุฎที่เกาแก่ที่สุดในบรรดามงกุฎทองคำที่หลงเหลืออยู่ มงกุฎนี้มีเครื่องประดับเรียงเป็นแนวตั้งที่ตกแต่งด้วยหยก

ภาชนะรูปนักรบบนหลังม้า
แจกันทั้งสองขุดพบในสุสานคิมเนียงชองที่เคียงจู เครื่องแต่งกาย ขนาด และการตกแต่งของผู้ขี่ม้าทั้งสองแตกต่างกันอยู่มาก ซึ่งสื่อให้เห็นว่าคนหนึ่งเป็นเจ้านาย และอีกคนหนึ่งเป็นผู้รับใช้ รูปอัศวินนี้ทำให้รู้ถึงการแต่งกายและเครื่องตกแต่งที่ใช้กันในสมัยนั้น จะเห็นได้ว่ามีรูอยู่ที่อกและบั้นท้ายของม้า จึงสันนิษฐานว่าแจกันนี้น่าจะเคย ใช้เป็นกานํ้ามาก่อน

เจดีย์หินสิบชั้นจากวัดเกียงชอนซา
เจดีย์หินสูง 13.5 เมตร สร้างขึ้นในช่วงปลายสมัยราชวงศ์โคเรียวในวัดเกียงชอนชาตั้งอยู่ใน แกปุง-กุน เขตเคียงคี-โด เจดีย์นี้ซึ่งถูกลักลอบขโมยออกไปจากเกาหลีโดยญี่ปุ่น ได้กลับคืนมาในปี ค.ศ. 1918

ขอบคุณรูปสวยๆจาก:
tripadvisor.com

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

เรื่องท่องเที่ยวเกาหลีที่กำลังฮิต